Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Bijeenkomst over ontwikkeling Maaskemp

De gemeente Gennep organiseert op 20 maart een bijeenkomst over de ontwikkeling van de Maaskemp. Dit gebied omvat de uiterwaarden van de Maas tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271. De gemeenteraad heeft besloten om hier aan de slag te gaan met hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

De gemeente Gennep organiseert op 20 maart een bijeenkomst over de ontwikkeling van de Maaskemp. Dit gebied omvat de uiterwaarden van de Maas tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271. De gemeenteraad heeft besloten om hier aan de slag te gaan met hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

 

Teunesen Zand en Grint B.V. bezit gronden in dit gebied en heeft gevraagd om een dialoog over de gebiedsontwikkeling te starten. Het college van B&W heeft hier positief op gereageerd, maar wil eerst de mening van de gemeenteraad horen. Daarom wordt er een raadsinformatiebijeenkomst gehouden op 20 maart.

 

Na een presentatie gaan de deelnemers aan thematafels in gesprek over de ambities, kansen en bedreigingen voor het gebied. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst.

 

Om de opkomst in te schatten, vraagt de gemeente belangstellenden om zich vooraf aan te melden voor de bijeenkomst. Dit kan tot 09.00 uur op 20 maart via gennep.nl/maaskemp. De bijeenkomst is ook live te volgen via de website van de gemeente.

 

Foto: Hans Franken

 

Verwant

Gemeente Gennep

Van 4 tot en met 10 april vindt de Week van de Groene Tuin plaats. In het kader daarvan organiseert de gemeente Gennep de...

Gemeente Gennep

Op zaterdag 25 maart vindt de landelijke compostdag plaats. Inwoners van de gemeente Gennep kunnen vanaf deze dag gedurende ruim een week gratis compost...

Milsbeek

Het Waterschap Limburg (WL) wil een stuk grond verkopen aan de gemeente Gennep. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 12.675 vierkante meter....

Gemeente Gennep

Op zaterdag 18 maart 2023 vond de jaarlijkse Maas Cleanup/ Gennep Schoon actie plaats. Het doel van deze actie is het opschonen van de...