Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

CBS: Zorgvacatures in Gennep dalen
CBS: Zorgvacatures in Gennep dalen

Gemeente Gennep

CBS: Zorgvacatures in Gennep dalen

In en rondom Gennep lijkt de behoefte aan nieuw zorgpersoneel af te nemen, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analyse van de CBS-cijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar wijst uit dat het aantal vacatures in de zorg en welzijn in deze regio gedaald is.

In en rondom Gennep lijkt de behoefte aan nieuw zorgpersoneel af te nemen, zo blijkt uit recente cijfers naar het aantal zorgvacatures door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analyse van de CBS-cijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar wijst uit dat het aantal vacatures in de zorg en welzijn in deze regio gedaald is.

 

Zorgvacatures

 

Dit jaar worden naar schatting 4800 nieuwe vacatures verwacht, wat een opvallende daling is ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin nog sprake was van 5400 nieuwe zorgvacatures in de regio. Desondanks is het aantal banen in de sector licht gestegen, van 46.700 naar 47.400 in een tijdsbestek van een jaar.

 

In vergelijking met de landelijke trend, waar het aantal nieuwe zorgvacatures stabiel blijft, wijst het UWV echter op een mogelijke krimp voor het komende jaar. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de groei van het aantal zorgmedewerkers afneemt. De sector kampt namelijk met natuurlijke vervangingsvraagstukken, zoals pensionering en ziekte, die voor veel vacatures zorgen.

 

Zorginfarct

 

Vakbond CNV benadrukt de voortdurende noodzaak om het aantal zorgmedewerkers te laten groeien. Ondanks de afnemende vraag naar nieuwe krachten, blijven de wachtlijsten onverminderd lang en bestaat het risico op een zorginfarct.

 

Gelukkig lijkt de arbeidsmarkt in de zorg af te koelen, wat resulteert in minder intensieve werving van personeel. Een positief gevolg is dat veel zorgmedewerkers het afgelopen jaar aanzienlijke loonsverhogingen hebben ontvangen, wat leidt tot een daling van het aantal mensen dat de zorgsector verlaat en daarmee ook het aantal openstaande vacatures doet afnemen.

 

De vraag naar zorgpersoneel mag dan wel dalen, maar de uitdagingen op het gebied van personeelstekort en wachtlijsten blijven onverminderd groot.

 

Zorginstellingen

 

Zorginstellingen in Gennep, waaronder Stichting Samen Zorgen en Dichterbij, ondervinden aanzienlijke druk en zorgen vanwege financiële uitdagingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Bezorgdheid ontstaat door verminderde overheidsfinanciering, stopzetting van steun tijdens de coronapandemie, stijgende zorgsalarissen en ontoereikende vergoedingen van verzekeringskantoren zoals VGZ en Menzis.

 

Dichterbij, een grote organisatie in Gennep, ervaart soortgelijke problemen in de gehandicaptenzorg, waar kosten stijgen en beschikbaar geld afneemt. Ondanks inzet van zelfstandige medewerkers, resulterend in hoge kosten, ontvangen ze dit jaar geen extra steun van de overheid, wat de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking bemoeilijkt.

 

Zorginstellingen onder druk

 

Verwant

Gennep

De eeuwenoude protestantse kerk in Gennep opent haar deuren voor een unieke inkijk in haar historische en culturele erfgoed. Voorzitter Karel Bruinsma benadrukt de...

Gennep

Het Jenaplanonderwijs viert haar 100-jarig bestaan met festiviteiten in het hele land. Metameer in Boxmeer viert trots haar zilveren jubileum met een Meet &...

Gennep

Genneps Vocaal Ensemble bereidt zich voor op een groot(s) concert op 12 mei, na maanden van repetities. Sopraan Fenna Ograjensek en bariton Sef Thissen...

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...