Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Gefortuneerd Gennep: rijkdom en de kloof

In Gennep leeft een groot deel van de mensen hun dagelijkse leven, dromend van een fortuin dat hun leven zou veranderen. Maar voor sommige inwoners is die droom al werkelijkheid. Hoeveel miljonairs telt Gennep eigenlijk? Kijk op Gennep.News!

In Gennep leeft een groot deel van de mensen hun dagelijkse leven, dromend van een fortuin dat hun leven zou veranderen. Maar voor sommige inwoners is die droom al werkelijkheid. Hoeveel miljonairs telt Gennep eigenlijk?

 

Laten we eens duiken in de cijfers om het geheim van de rijkdom in Gennep te ontrafelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de meest recente cijfers, van 1 januari 2021. Het aantal welvarende stadsgenoten in Gennep kan nu dus alweer anders zijn maar in 2021 was 3,6 procent van de huishoudens in Gennep miljonair. Dat is meer dan het jaar ervoor, toen 3,2 procent miljonair was.

 

Nederland

 

Wanneer we naar heel Nederland kijken, had 4 procent van de huishoudens een vermogen van een miljoen euro of meer. Dit betekent dat er 32.000 meer miljonairs waren dan het jaar ervoor. Het gemiddelde vermogen van deze gefortuneerden was 1,6 miljoen euro.

 

Bloemendaal en Laren zijn de gemeenten met het hoogste aantal miljonairs, waar ongeveer drie op de tien huishoudens een vermogen van een miljoen euro of meer heeft. Dit staat in schril contrast met de Limburgse gemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Heerlen, waar minder dan 3 procent van de huishoudens een dergelijk vermogen heeft.

 

Wil je zelf ook miljonair worden? Je kunt wachten op die dag dat alle cijfertjes op je lot overeen komen met de getrokken nummers maar de meeste miljonairs zijn werkzaam in de landbouw, en dan met name de melkveehouderij. De handel en de zorg scoren ook goed. Net als financiële, zakelijke en specialistische dienstverleners.

 

Kloof

 

Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van het totale vermogen in Nederland in handen is van slechts 1 procent van de huishoudens. Dit betekent dat een kleine groep mensen profiteert van stijgende aandelen en huizenprijzen, terwijl de rest achterblijft. Om deze ongelijkheid aan te pakken, stellen onderzoekers voor om de belastingen eerlijker te verdelen.

 

De kloof tussen mensen in loondienst en mensen met een eigen bedrijf wordt groter door belastingregels, en het verschil tussen huurders en woningeigenaren neemt toe door de belastingaftrek voor hypotheekrente. Deze groeiende ongelijkheid vormt een uitdaging voor de samenleving.

 

Kunnen we ons richten op het bouwen van een toekomst waarin de dromen van alle Gennepse inwoners, zowel arm als rijk, werkelijkheid kunnen worden?

 

De gemeente Gennep heeft zich gecommitteerd aan de 17 Global Goals, ook wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Het eerste doel, “Een einde aan armoede, overal en in al zijn vormen,” richt zich op het uitroeien van armoede en het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

 

In 2023 is het geschatte aantal mensen in Nederland dat onder de armoedegrens leeft ruim 830.000, wat neerkomt op ongeveer 4,9% van de bevolking. Het aantal kinderen dat in ons land in armoede leeft is rond de 220.000 (6,7%). De verwachting is dat de armoede in Nederland stijft naar 7,6% in 2023.

 

Volgens de gegevens van het CBS heeft 5% van de huishoudens in Gennep een laag inkomen, wat neerkomt op ongeveer 1.100 personen. Van deze groep leven er 700 kinderen in een situatie van armoede.

 

In een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en te bloeien, kan een eerlijkere verdeling van welvaart bijdragen aan een gelukkiger en meer harmonieuze gemeenschap.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Acht op de tien 17-plussers in de gemeente Gennep heeft een rijbewijs, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Regio

In een open brief die vrijdag naar het Limburgs Parlement is verstuurd, roepen de Limburgse Taalorganisaties, gebundeld in het Hoes veur 't Limburgs, op...

Gemeente Gennep

In de gemeente Gennep zijn vorig jaar meer nieuwe huizen gebouwd dan het jaar ervoor. Dit is in lijn met de trend in Nederland....

Gemeente Gennep

In de regio rondom Gennep blijkt de gemiddelde toewijzing van huurwoningen aan vluchtelingen nog lager te zijn dan het regionale gemiddelde. Hoewel de krapte...