Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Grenzeloos Landschap
Grenzeloos Landschap

Gemeente Gennep

Grenzeloos Landschap

Gennep bundelt krachten in het ‘Grenzeloos Landschap’-project, een grensoverschrijdend initiatief om lokale landschappen aan te passen aan klimaatverandering. Met een bijdrage van maximaal €100.000 uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied worden duurzame maatregelen genomen.

Om lokale landschappen aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering, heeft de gemeente Gennep besloten deel te nemen aan het project Grenzeloos Landschap – lokale adaptatie aan globale klimaatverandering.

 

Dit grensoverschrijdende Interreg VI-project, in samenwerking met partners aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens, heeft als doel het landschap op ecologisch en economisch verantwoorde wijze vorm te geven.

 

Grenzeloos Landschap

 

Met een totale projectomvang van €1,1 miljoen richt het project zich op de aanleg en het herstel van groene landschapselementen zoals heggen, houtwallen en de buffering en regulering van kleine waterlopen en beken. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan de lokale biodiversiteit maar zorgen ook voor een duurzame toekomst voor (landbouw)bedrijven in de regio.

 

Samenwerking

 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) leidt het project, met een sterke Duitse partner, Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. Andere deelnemers, waaronder het collectief Natuurrijk Limburg, Teunesen Zand en Grint, en de gemeente Mook en Middelaar, hebben hun deelname ook toegezegd. Door samen te werken met boeren, grondeigenaren en beheerders streven zij naar duurzame oplossingen voor zowel het landschap als de agrarische gemeenschap.

 

Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied

 

Gennep draagt maximaal €100.000,- bij vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied als cofinanciering. Deze middelen, die gelabeld zijn voor fysieke verbeteringen in het landschap, worden ingezet om met hetzelfde geld meer te bereiken en hebben geen invloed op de reguliere begroting van de gemeente.

 

Landschapsprojecten

 

Het project omvat vijf werkpakketten, waaronder de aanleg van heggen en groene landschapselementen, beken, recreatie, communicatie, en projectmanagement. Het resultaat zal niet alleen zichtbaar zijn in landschapsinrichtingsprojecten, maar ook in de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse projectpartners.

 

Grondeigenaren

 

Met de deelname aan Grenzeloos Landschap hebben grondeigenaren in Gennep nu drie mogelijke routes om landschapsprojecten te realiseren: via Grenzeloos Landschap, het Maasheggen-project, of het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

 

Verantwoorde deelname

 

De gemeente Gennep benadrukt dat de deelname aan het project goed aansluit op hun ambities voor natuur en landschap. De voordelen van deelname wegen op tegen de investering, en de gemeente ziet het als een kans om samen te werken aan een duurzame toekomst.

 

Het project heeft een looptijd van vier jaar, en de gemeente kijkt uit naar de positieve impact op het lokale landschap en de agrarische gemeenschap.

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Gennep

Op 18 februari 2024 herdacht Gennep de bevrijding van 79 jaar geleden. Het komende jaar staat in het teken van diverse herdenkingsactiviteiten, verdeeld over...