Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeentehuis Gennep

Gemeente Gennep

Huisvestingsplan Onderwijs

Het gemeentebestuur van Gennep en de burgemeester van Bergen hebben samen besloten om samen te werken voor een nieuwe onderwijs huisvestingsplan. Ze hebben bevoegdheden aan elkaar gegeven, of ‘mandaat’ gegeven, om besluiten te nemen en acties uit te voeren namens elkaar.

Het gemeentebestuur van Gennep en de burgemeester van Bergen hebben samen besloten om samen te werken voor een nieuwe onderwijs huisvestingsplan. Ze hebben bevoegdheden aan elkaar gegeven, of ‘mandaat’ gegeven, om besluiten te nemen en acties uit te voeren namens elkaar.

 

Wat gaat er gebeuren?

 

Drie gemeenten – Gennep, Bergen, Mook en Middelaar – willen samenwerken om een nieuw onderwijs huisvestingsplan aan te besteden. Dit betekent dat ze samen op zoek gaan naar bedrijven of organisaties die hen kunnen helpen om dit plan te maken en uit te voeren. De gemeente Bergen zal deze procedure namens alle drie de gemeenten organiseren en als hoofdverantwoordelijke optreden.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het proces om een geschikte organisatie te vinden, wordt gereguleerd door zowel Europese als Nederlandse regelgeving. Het omvat verschillende fasen, waaronder het opstellen van documenten voor de aanbesteding, het daadwerkelijk houden van de aanbesteding, en uiteindelijk de keuze voor een organisatie die de opdracht krijgt. Elk van de drie gemeenten zal na afloop van dit proces een eigen contract aangaan met de organisatie die de opdracht krijgt.

 

Het is belangrijk om te weten dat de drie gemeenten alleen gebonden zijn aan het resultaat van dit proces als alles volgens de afgesproken procedure is verlopen en als het past binnen hun budget.

 

Wat betekent dit?

 

Het gemeentebestuur van Gennep heeft het gemeentebestuur van Bergen toestemming gegeven om beslissingen te nemen en acties uit te voeren die nodig zijn voor de aanbesteding. Dit betekent bijvoorbeeld dat Bergen het recht heeft om in naam van Gennep te handelen tijdens de aanbestedingsprocedure, zolang dit direct verband houdt met de aanbesteding. Bergen heeft echter niet het recht om contracten te ondertekenen of te beheren namens Gennep.

 

Het college van Bergen is ook gemachtigd om Gennep te vertegenwoordigen bij eventuele juridische geschillen die direct verband houden met de aanbesteding. Bijvoorbeeld als er klachten zijn over de aanbesteding, of als er een kort geding moet worden gevoerd naar aanleiding van de beslissing over wie de opdracht krijgt.

 

Verwant

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

In Gennep wordt een poppenkastvoorstelling genaamd 'Weet je wie ik ben?' gehouden, waarin op een speelse manier dementie wordt behandeld. Deze voorstelling is een...

Gennep

In Gennep is Kluspunt Gennep geopend, een dienstverleningsinitiatief in MFC De Goede Herder, ondersteund door vrijwilligers en bedoeld om inwoners te helpen met klussen...