Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Kerk Gennep

Gemeente Gennep

Kerkenvisie voor Gennep en Mook

In een tijd waarin oude tradities en moderne ontwikkelingen hand in hand gaan, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd nieuwe middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een kerkenvisie.

 

Het doel van deze ambitieuze onderneming is het behoud van kerkgebouwen, zowel monumentale als niet-monumentale, en het waarborgen van hun betekenis in een snel veranderende maatschappij. Een bewonderenswaardig initiatief dat de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar in staat stelt om een gezamenlijke dialoog met kerkgenootschappen aan te gaan en samen de toekomst te verkennen.

 

Kerken zijn sinds jaar en dag het middelpunt van gemeenschappen. Als tijdloze bakens vormen zij de ruggengraat van onze dorpen en steden, getuigen van de geschiedenis en cultuur die ons vormen. Deze architectonische parels worden vaak geëerd met een monumentenstatus, maar hun ware waarde ligt dieper dan steen en mortel.

 

In de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waar het Rooms-Katholieke geloof een prominente rol speelt, heeft het geloof altijd een centrale plek ingenomen. Dit uit zich in een rijk en divers kerkenlandschap, variërend van eeuwenoude parochies tot nieuwere kerkgemeenschappen.

 

De parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek (VOMMMM) werken harmonieus samen om dit erfgoed te koesteren en te onderhouden. In Gennep strekt het religieuze landschap zich verder uit, met de Norbertus-parochie en een gevarieerd aanbod van religieuze gebouwen, waaronder een Protestantse kerk, een Molukse Evangelische kerk en een Moskee.

 

Met de introductie van de kerkenvisie krijgen alle belanghebbenden een unieke kans om hun stem te laten horen. Eigenaren, gemeenten, burgers en erfgoedorganisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vruchtbare dialoog. Hierbij wordt tevens de expertise van dorps- en wijkraden benut om een evenwichtig perspectief te creëren.

 

Het is een gezamenlijke inspanning waarbij het Gelders Genootschap een cruciale rol zal spelen. In nauwe samenwerking met eigenaren, bewoners en betrokkenen zal het Genootschap de kerkenvisie vormgeven, en daarmee een duurzaam toekomstperspectief schetsen voor deze eeuwenoude bouwwerken.

 

De voorgenomen start in de tweede helft van 2023 markeert het begin van een uitgebreid proces. Het Gelders Genootschap zal de kerkbesturen benaderen om een volledig beeld te krijgen van de behoeften en uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

 

Het resultaat van deze inspanningen zal niet alleen een gedegen plan zijn voor het behoud van ons religieus erfgoed, maar ook een weerspiegeling van onze gemeenschappelijke waarden en verbondenheid.

 

“Hoewel de exacte planning en het traject nog nader uitgewerkt zullen worden, biedt dit initiatief nu al een bemoedigende visie op een toekomst waarin ons rijke verleden hand in hand gaat met innovatie en vooruitgang.”

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gemeenteraadslid Joy Hillebrand van RoodGroen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gennep over de implementatie van een nieuw basisdienstverleningspakket voor schuldhulpverlening....

Gemeente Gennep

Gennep kampt met financiële uitdagingen door verminderde steun van de regering. Wethouder Janine van Hulsteijn legt uit dat er jaarlijks tussen de 2,5 en...

Milsbeek

Op 22 mei 2024 begon het schoorsteenonderzoek bij de voormalige steenfabriek in Milsbeek, uitgevoerd door Lob van Gennep. Het onderzoek richt zich op trillingsgevoeligheid...

Gemeente Gennep

Op 21 mei 2024 ging de campagne IkSwitch.nu van start in Gennep, met wethouder Frank Pubben en Leontien van Moorsel die het startschot gaven....