Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet

Op 5 juni 2023 is er in de gemeenteraad van Gennep een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet aangenomen. Deze regelgeving treedt in werking op 1 juli 2023 en komt in de plaats van de bestaande verordeningen die in 2017 zijn vastgesteld. Wat betekent dit voor de inwoners van Gennep? Kijk op Gennep.News voor meer informatie.

Op 5 juni 2023 is er in de gemeenteraad van Gennep een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet aangenomen. Deze regelgeving treedt in werking op 1 juli 2023 en komt in de plaats van de bestaande verordeningen die in 2017 zijn vastgesteld. Wat betekent dit voor de inwoners van Gennep?

 

De Re-integratieverordening is opgezet om mensen die willen re-integreren in de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dit kan variëren van hulp bij het zoeken naar werk tot ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden voor een specifieke baan.

 

De nieuwe verordening is flexibeler en biedt maatwerk in plaats van gedetailleerde regels voor elke mogelijke situatie. Het College van Gennep krijgt de bevoegdheid om beslissingen te nemen die afgestemd zijn op de individuele behoeften van elke burger. Dit betekent dat de ontvangen ondersteuning specifiek wordt afgestemd op de unieke situatie en behoeften van de betreffende persoon.

 

Voor mensen die momenteel gebruikmaken van een voorziening onder de oude regelgeving, wordt een overgangsperiode geboden. Deze groep kan de voorziening blijven gebruiken voor een periode van maximaal 12 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, mits er aan de voorwaarden van de oude verordening wordt voldaan. Na deze periode beoordeelt het College of een voorziening moet worden voortgezet op basis van de individuele situatie.

 

Transparantie omtrent de beschikbare ondersteuning is een belangrijk punt in de nieuwe verordening. Alle voorzieningen die het College aanbiedt, zijn daarom in de verordening vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat duidelijk is welke hulp er beschikbaar is. Re-integratie is een persoonlijk traject en de nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet speelt daarop in door op maat gemaakte ondersteuning aan te bieden.

 

Voor meer informatie over de nieuwe verordening kan de website van de gemeente Gennep geraadpleegd worden of kan er contact opgenomen worden met het gemeentehuis.

 

Verwant

Column

De magie van Sinterklaas in Gennep dreigt te vervagen door financiële obstakels. Lees de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News om te ontdekken hoe...

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

In Gennep wordt een poppenkastvoorstelling genaamd 'Weet je wie ik ben?' gehouden, waarin op een speelse manier dementie wordt behandeld. Deze voorstelling is een...