Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeentehuis Gennep

Gemeente Gennep

Onzekere financiële positie ondanks miljoenenoverschot

In de recente cijfers van de Gemeente Gennep voor het jaar 2023 en de daaropvolgende jaren blijkt een gemengd beeld naar voren te komen. De 1e Trimesterrapportage en de Voorjaarsnota tonen aan dat de financiële positie van de gemeente Gennep nog onzeker is.

In de recente cijfers van de Gemeente Gennep voor het jaar 2023 en de daaropvolgende jaren blijkt een gemengd beeld naar voren te komen. De 1e Trimesterrapportage en de Voorjaarsnota tonen aan dat de financiële positie van de gemeente Gennep nog onzeker is.

 

Hoewel de gemeente miljoenen euro’s overhoudt, is er sprake van verschillende ontwikkelingen en oplopende kosten in de komende jaren, waarvan de compensatie vanuit het Rijk nog onduidelijk is.

 

De verwachting is dat de Gemeente Gennep in 2023 een positief saldo van 6 miljoen euro zal hebben. Echter, er zijn ontwikkelingen op de horizon die gepaard gaan met stijgende kosten. Het positieve saldo van 2023 is te danken aan de opvang van ruim 400 ontheemde Oekraïners in de gemeente Gennep. Het betreft hier eenmalige meevallers, aangezien wordt aangenomen dat deze opvang slechts tijdelijk zal zijn.

 

De kosten van de gemeente Gennep nemen toe als gevolg van inflatie en stijgende loonkosten. Het is echter nog onzeker of de inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt, voldoende zullen zijn om deze stijgende kosten te compenseren. Dit zal pas in juni duidelijk worden, wanneer de verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds, bekend als de “meicirculaire”, is doorgerekend. Het is waarschijnlijk dat deze berekening zal leiden tot een verbetering van de meerjarenprognoses.

 

Om de uitgaven en inkomsten van de meerjarenbegroting in evenwicht te brengen, zal de gemeente Gennep, indien de compensatie van het Rijk voor de gestegen kosten niet voldoende is, de komende maanden op zoek moeten gaan naar besparingen. De 1e Trimesterrapportage en de Voorjaarsnota worden momenteel voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

In juli zal de raad hierover in gesprek gaan met het college van B&W. Dit bereidt de gemeente voor op de begroting van 2024, waarbij uiteindelijk de raad in november keuzes zal maken om de begroting in balans te brengen, zoals verklaard door wethouder Janine van Hulsteijn.

 

“Als de compensatie van het Rijk voor onze gestegen kosten niet voldoende is, zullen we de komende maanden op zoek moeten naar besparingen om onze uitgaven en inkomsten voor de meerjarenbegroting in evenwicht te brengen.”

 

Verwant

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

In Gennep wordt een poppenkastvoorstelling genaamd 'Weet je wie ik ben?' gehouden, waarin op een speelse manier dementie wordt behandeld. Deze voorstelling is een...

Gennep

In 1973 opende 't Trefcentrum in Gennep, een jongerencentrum dat vrijheid en vernieuwing omarmde. In 2023 organiseren voormalige bezoekers een reünie om de herinneringen...