Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Acht plannen voor speel- en ontmoetingsplekken na oproep gemeente

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Spelen en Ontmoeten in de openbare ruimte 2016 t/m 2019’ vastgesteld.

 

 

Met dit beleid willen we ervoor zorgen dat speel- en ontmoetingsplekken meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf immers het beste waar behoefte aan is!

 

 

Mooie stap in de goede richting

 

 

We hebben inwoners opgeroepen om hun plannen voor speel- en ontmoetingsplekken in te dienen. Er is ruimschoots gehoor gegeven aan deze oproep. Er zijn acht plannen ingediend, een mooie stap in de goede richting. De initiatieven zijn heel verschillend: van enorm ambitieuze plannen tot kleine, praktische aanpassingen.

 

 

Geld voor de uitvoering

 

 

Het college van B&W heeft besloten om voor een aantal ingediende plannen een bedrag beschikbaar te stellen. Deze plannen kunnen op korte termijn samen met de initiatiefnemers worden uitgevoerd. Zo wordt de speeltuin aan de Arendstraat in Gennep bijvoorbeeld opgeknapt en komt er een nieuwe speelvoorziening aan het Heilig-hartplantsoen in Gennep. Aan het Plateel in Milsbeek wordt de speeltuin een beetje aangepast. Dit gebeurt samen met de buurt en de dorpsraad.

Extra ondersteuning

 

 

Over de andere initiatieven is het college ook enthousiast, maar deze plannen zijn om diverse redenen nog niet op korte termijn uitvoerbaar. Bijvoorbeeld door de omvang van het plan, of omdat er nog niet voldoende draagvlak en betrokkenheid in de buurt is. De gemeente gaat deze initiatiefnemers ondersteunen om ook deze plannen op termijn te verwezenlijken.

Goed idee voor een speelplek?

 

 

Heb je zelf een idee voor het opknappen van een speelterrein of voor een nieuwe speel- of ontmoetingsplek? Dien je plan in! Dat kan tot 1 oktober 2017. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw L. Nijssen, via l.nijssen@gennep.nl.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 8 februari 2017

 

 

Verwant

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Gennep

Zondag verzamelde de gemeenschap van Gennep zich bij het Vrijheidsplein, gelegen aan de imposante Highlanderbrug, om een belangrijke mijlpaal te herdenken: de bevrijding van...

Sport

VIOS/SPES' A1 en B1 teams domineren de zaalcompetitie met minimale verliespunten, verzekeren zich vroegtijdig van play-off plekken voor het Nederlands Kampioenschap Dameskorfbal. Met sterke...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep transformeert speelruimtes tot centrale kernspeeltuinen, waarin inwoners, inclusief kinderen, inspraak hebben. Het doel: sociale interactie bevorderen en speelplezier voor alle leeftijden stimuleren.