Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Gennepse deelname Greenport Venlo en Villa Flora echt afgelopen

Gemeente Gennep heeft jarenlang deelgenomen aan een aantal ontwikkelingen in de Regio Venlo, waaronder Venlo Greenpark en Villa Flora. Enige tijd geleden heeft het gemeentebestuur besloten om zich terug te trekken uit deze samenwerking en geen deel uit te gaan maken van het nieuwe regionaal ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Onvoldoende maatschappelijke voordelen

Het gemeentebestuur is namelijk van mening dat dit voor Gennep onvoldoende maatschappelijke voordelen oplevert. Deelname brengt ook kosten en risico’s met zich mee, die niet in verhouding staan tot de meerwaarde voor de Gennepse samenleving.

Regionale samenwerking

Afgelopen week hebben de laatste administratieve handelingen plaatsgevonden, waarmee de gemeente Gennep officieel afstand doet van deze samenwerking. Het Genneps college juicht het overigens toe dat andere regiogemeenten en de provincie Limburg – partijen met directere en grotere belangen – wel in het regionaal ontwikkelbedrijf stappen. Ook vindt de gemeente Gennep regionale samenwerking op economisch gebied belangrijk en zal daarom ook in de Regio Venlo blijven.

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 8 februari 2017

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep kondigt aan dat restafval slechts eens per vier weken wordt opgehaald vanaf 2025, als onderdeel van een nieuwe afvalinzameling. Deze maatregel volgt op...

Gemeente Gennep

Gennep kampt met financiële uitdagingen door verminderde steun van de regering. Wethouder Janine van Hulsteijn legt uit dat er jaarlijks tussen de 2,5 en...

Gennep

Pieter Arts exposeert van 26 mei tot 30 juni schaalmodellen van regionale kerken in Museum Het Petershuis in Gennep. Op 4 juni houdt Antoine...

Gemeente Gennep

Noord-Limburg introduceert nieuwe fietsroutes langs de Maas, waar fietsers kunnen genieten van historie, natuur en religie. Met 18 routes variërend van kort tot lang,...