Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Melkstraatje Gennep
Parkeervakken aan het Melkstraatje in Gennep

Gennep

Melkstraatje een tijdje donker

In het voorjaar wordt het aantal parkeerplaatsen in het centrum uitgebreid met twintig parkeervakken aan het Melkstraatje. Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de stroom van de openbare verlichting aan het Melkstraatje afgekoppeld. Dat betekent dat het Melkstraatje de komende tijd niet verlicht is.

In het voorjaar wordt het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Gennep uitgebreid met twintig parkeervakken aan het Melkstraatje. Hiervoor worden eerst vier bomen verplant. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de stroom van de openbare verlichting aan het Melkstraatje afgekoppeld. Dat betekent dat het Melkstraatje de komende tijd niet verlicht is tussen zonsondergang en zonsopgang.

 

 

 

 

Parkeerfonds

 

 

De extra parkeervakken komen voort uit bijdragen aan het Parkeerfonds. Bij bouwprojecten hebben bedrijven en particulieren de verplichting parkeerplaatsen aan te leggen of een bijdrage te storten in het Parkeerfonds. Met de bijdragen van een aantal jaren worden nu twintig extra parkeervakken aangelegd.

 

 

Zo beperken we overlast door werkzaamheden en besparen we op de kosten. De extra parkeervakken zullen medio juni klaar zijn voor gebruik. Daarna zal de openbare verlichting weer branden.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 20 maart 2019

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen...

Column

Gennep heeft een probleem: een vliegend en poepend probleem. We hebben het niet over de ooievaars die we allemaal in ons hart hebben gesloten,...

Gennep

Zanger-pianist Roon Staal komt deze zomer naar Gennep! Op donderdag 15 juni kun je hem bewonderen tijdens zijn optreden in de Protestantse Kerk. Het...

Ottersum

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter,...