Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Ondertussen slapen wij ons er wel doorheen

Gennep

Ondertussen slapen wij ons er wel doorheen

Plotseling kwam het water. De inwoners waren opgewonden, maar ook met een vleug bezorgdheid. Want wat als ‘94/’95 zich zou herhalen? En de schade? Kan de auto nog uit de garage? Kan de boer nog van of naar zijn of haar land, naar de dieren? Wie helpt er nou eigenlijk, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Lees het artikel op Gennep.News!

Plotseling kwam het water. De inwoners waren opgewonden, maar ook met een vleug bezorgdheid. Want wat als ‘94/’95 zich zou herhalen? En de schade? Kan de auto nog uit de garage? Kan de boer nog van of naar zijn of haar land, naar de dieren? Wie helpt er nou eigenlijk, en hoe gaat dat dan in zijn werk?

 

 

Een globale volgorde met betrekking tot wateroverlast/overstromingen, en hun taken.

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

 

 

 

 

Rijksoverheid

 

 

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale beleid en landelijke maatregelen. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor de normen voor waterveiligheid van de primaire waterkeringen. Dit zijn dijken en duinen die het land beschermen tegen water uit zee en de grote rivieren.

 

 

Rijkswaterstaat

 

 

Rijkswaterstaat werkt samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland over weg en water.

 

 

Veiligheidsregio’s

 

 

De Veiligheidsregio coördineert en overlegt met de minister. Nederland telt 25 regio’s. Elke regio wordt vertegenwoordigd door o.a. een burgemeester (van de grootste stad in die regio). Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, is voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Limburg. Veiligheidsregio’s coördineren, en overleggen met Rijkswaterstaat. De burgemeester informeert zijn/haar medewerkers en neemt beslissingen, in overleg, ten behoeve van de inwoners.

 

 

Provincies

 

 

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het nationale waterbeleid naar regionale maatregelen. Voor een deel van het waterbeheer heeft de provincie operationele taken. Bijvoorbeeld bij de verwijdering van grondwater uit de bodem. Het beheer van de grondwaterkwaliteit ligt volgens de Wet Bodembescherming ook bij de provincie.

 

 

Waterschappen

 

 

De waterschappen stellen beheerplannen op voor de waterkwaliteit van de wateren in hun beheersgebied. Ook is het waterschap verantwoordelijk voor de regionale waterkeringen. Deze beschermen het land bijvoorbeeld tegen water uit kanalen. Het Waterschap adviseert en ondersteunt gemeenten bij calamiteiten en crisis, zoals hoogwater.

 

 

Gemeenten

 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering. Dit staat in de Waterwet en in de Wet milieubeheer.

 

 

Lokale Helden: Dijkwachters

 

 

Tijdens een crisis, zoals hoogwater, neemt de gemeente ook extra taken op zich, zoals het opzetten van het Team Bevolkingszorg* (TBZ). Naast haar dagelijkse taken neemt ze de niet spoedeisende taken op zich. Zij informeert de gemeente-inwoners en geeft adviezen aan hen. De gemeente legt en onderhoudt contacten met allerlei instanties, organisaties en bedrijven. Bij dijkschade informeert zij onherroepelijk het Waterschap. Het Waterschap adviseert en ondersteunt de taken die in de gemeente moeten plaatsvinden.

 

 

Bij een bovenlokale crisis richt de Veiligheidsregio bij een GRIP 4-situatie een Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Beleidsteam (BT) op waar diverse disciplines in vertegenwoordigd zijn. Op dat moment wordt de website van de Veiligheidsregio Limburg ingericht als calamiteitenwebsite.

 

 

Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

 

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is erop gericht om inwoners en bezoekers van Noord- en Midden-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. VRLN is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen.

 

 

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

 

 

*Uitleg TBZ Gemeente Gennep
Bij het uitbreken van een ramp of crisis zijn de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancediensten) als eerste ter plaatse om levens te redden, schade te beperken en te voorkomen. Op het moment dat er sprake is van een grootschalige crisis vanaf GRIP 2 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) wordt er door de gemeenten een TBZ bijeengeroepen. Het TBZ zorgt kort samengevat voor de taken die minder acuut zijn, echter niet minder belangrijk. Het takenpakket is afhankelijk van het type incident en varieert van het registreren van slachtoffers tot het regelen van opvang en verzorging van inwoners in het geval van een evacuatie. Ook de samenstelling van het TBZ is inherent aan de situatie en vergt dus maatwerk.

 

 

 

 

Tijdens de hoogwaterramp van afgelopen zomer zijn er in verschillende gemeenten in Limburg TBZ’s actief geweest, zo ook in Gennep. Het TBZ Gennep heeft onder andere gezorgd voor de communicatie richting burgers, heeft het Waterschap geholpen bij de monitoring van mogelijke zwakke plekken in de dijken en heeft wegen en gebieden afgesloten die door het hoogwater onbereikbaar zijn geworden. Ook heeft het team contact gelegd en de hulpbehoefte gepeild bij eigenaren van woningen en bedrijven die volgens de voorspellingen van het Waterschap onder water zouden komen te staan.

 

 

Na de hoogwaterperiode gaat de gemeente over naar de nazorgfase en is ze bezig met o.a. het schoonmaken van afgesloten wegen om deze weer vrij te geven voor verkeer. Ze inventariseert waar schade is ontstaan en hoe dit afgehandeld moet worden. Ook staat ze nog in contact met de inwoners en ondernemers in het risicogebied om de afstemming tijdens de crisis te evalueren en te bespreken waar zij nog behoefte aan hebben.

 

 

Het unieke aan de hoogwaterramp van afgelopen zomer was dat er een groot aantal TBZ’s tegelijkertijd actief waren waardoor er een schaarste ontstond aan opgeleide functionarissen en de gemeenten deze functies zelf moesten invullen. Daarbij is en blijft water onvoorspelbaar waardoor de verwachtingen vanuit het Waterschap over de waterstanden continu moesten worden bijgesteld. Deze situatie vroeg om improvisatie en extra snel handelen van het TBZ.

 

 

Bronnen: Rijksoverheid, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Gemeente Gennep

 

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Het Interreg-project Niers-fietspad is goedgekeurd door de Interregcommissie van euregio Rijn-Maas-Noord. Het vernieuwde fietspad beoogt een betere fietservaring en toegankelijkheid voor zowel lokale fietsers...

Gemeente Gennep

Autodelen is dé oplossing voor gedeeld autogebruik, kostenbesparing en milieuvoordeel. Ontvang gratis advies en start jouw deelauto-initiatief vandaag nog! De gemeente Gennep en Trendsportal...

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...