Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Praatjes en Plaatjes over het Genneps dialect

Sjaak Kroon uit Middelaar verzorgt dinsdag 4 april de derde lezing in het kader van 400 jaar Stadhuis Gennep. In zijn voordracht ‘Praatjes en plaatjes over het Genneps dialect’ gaat hij in op een groot aantal verschillende aspecten van het dialect van het noordelijkste puntje van

 

 

Noord-Limburg. Behalve de geschiedenis van het dialect staat Kroon stil bij de afgrenzing en enkele vormkenmerken van het dialect. Zo gaat hij in op de invloed van dialect spreken op schoolprestaties en de hoogte van iemands inkomen. Een groot aantal dialectspreekwoorden passeert tijdens de lezing de revue en bij liedjes en versjes uit de oude dialect-doos wordt medewerking van het publiek gevraagd. De lezing wordt in het dialect gehouden maar is voor iedereen goed te volgen.

 

 

De lezing vindt plaats in de raadzaal van het 400 jaar oude stadhuis, begint om 20.00 uur en is gratis. In verband met het beperkt aantal zitplaatsen is reserveren absoluut noodzakelijk. Dat kan per e-mail: m.leideritz@planet.nl

 

 

Sjaak Kroon (1954) is Hoogleraar ‘Meertaligheid in de multiculturele samenleving’ aan de Universiteit van Tilburg. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar talige diversiteit, taalbeleid en taalonderwijs in uiteenlopende landen en talen. Hij was betrokken bij onderzoek op dit terrein in Rusland, Suriname, Eritrea, Oost-Timor, China en uiteraard Nederland. Daarnaast is hij een van de samenstellers van het Dialectwoordenboek en het Dialectspreekwoordenboek van de gemeente Gennep. Een nieuwe druk van het Dialectwoordenboek is in voorbereiding.

 

 

https://www.facebook.com/events/808831102600417/

 

 

Reacties