Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

prestatieafspraken

Gennep

Prestatieafspraken voor aanbod sociale huurwoningen

Gemeente maakt prestatieafspraken met Mooiland en HuurdersVereniging Gennep

 

 

Op 4 december ondertekenden woningcorporatie Mooiland en gemeente Gennep de prestatieafspraken voor 2018. De HuurdersVereniging Gennep was aanwezig bij de ondertekening. Centraal in de afspraken staan het onderhoud van woningen en de betaalbaarheid van diverse typen sociale huurwoningen.

 

 

Ook wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast is de kwaliteit en duurzaamheid van woningen een belangrijk onderwerp.

 

 

 

 

Kwaliteit en duurzaamheid

 

 

Mooiland bezit 17,5% van de woningen in de gemeente Gennep. De woningcorporatie wil de woningvoorraad in de gemeente klaarmaken voor de toekomst. Zo wordt momenteel onderzocht hoe woningen levensloopbestendig kunnen worden gemaakt. In 2026 hebben alle huurwoningen minimaal energielabel B, en is twintig procent van het totale woningbezit (niet alleen in Gennep) aan de buitenkant aangepakt zodat ze (bijna) energieneutraal zijn.

 

 

Beschikbaarheid

 

 

De verwachting is dat het aantal huishoudens in de gemeente Gennep in de toekomst daalt. En daarmee dus ook de behoefte aan sociale huurwoningen. Daarom verkoopt Mooiland de komende jaren een aantal van deze woningen aan zittende huurders of derden.

 

 

Huurders goed vertegenwoordigd

 

 

Dat er prestatieafspraken worden gemaakt is niet nieuw. Wel nieuw is dat de huurdersorganisatie daarbij een volwaardige partner is. Op een constructieve en kritische manier behartigt de HuurdersVereniging Gennep de belangen van huurders en woningzoekenden bij de overleggen over de prestatieafspraken.

 

 

Aansluiting op woningwet en woonvisie

 

 

Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieafspraken in Gennep is de Woonvisie Samen sturen op kwaliteit 2017 – 2021.

 

 

De prestatieafspraken zijn te vinden op gennep.nl en mooiland.nl.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 13 december 2017

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

In de regio rondom Gennep blijkt de gemiddelde toewijzing van huurwoningen aan vluchtelingen nog lager te zijn dan het regionale gemiddelde. Hoewel de krapte...

Gennep

Woningcorporatie Destion en de Huurdersraad, woningcorporatie Mooiland en de Huurdersvereniging Gennep zijn in Gennep nauw bij betrokken bij het lokale volkshuisvestingsbeleid. Ieder jaar maakt...

Gennep

Aan de Rijssenbeeklaan komen toch geen dure villa’s, maar betaalbare en levensbestendige woningen voor starters en senioren. Omdat de verkoop van de villa’s maar...

Gennep

Het college maakt nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie Mooiland en HuurdersVereniging Gennep voor de periode 2020-2022. Hoe zit dat? In "Oh, zit dat zo!" op...