Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Rigoureus stikstofplan

In Limburg moet de stikstof meer dan gehalveerd worden. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde de ‘richtinggevende doelstellingen’ per gebied vrijdag naar de Tweede Kamer. Provincies krijgen een jaar de tijd om met plannen te komen teneinde de uitstoot van stikstof rigoureus te reduceren.

 

 

Ook Limburg voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe deze provincie de nieuwe doelen denkt te bereiken. Ze kunnen daarbij maatregelen nemen voor de industrie, de bouw en het verkeer. Provincie Limburg:

 

 

Het is goed dat de omgevingswaarde uit de wet stikstof nu vertaald is naar concretere richtinggevende doelen, want dit maakt het mogelijk om hierover in gesprek te gaan met onze partners en deze grote opgave met hen samen aan te pakken.

 

 

Agrarische sector

 

 

De plannen zijn ingrijpend voor de agrarische sector. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten, of op een andere manier hun uitstoot fors moeten verminderen. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. Limburg, met meer buitenlandse dan binnenlandse grenzen, vraagt bijzondere aandacht bij de minister voor stikstofemissies vanuit het buitenland:

 

 

We hebben passende instrumenten nodig en samenwerking met het Rijk maar ook bijvoorbeeld waterschappen en belangenorganisaties is noodzakelijk.

 

 

Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030 de helft lager is. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet. Provincie Limburg wil zich hard maken om samen met partners te komen tot een sterke gezonde natuur, toekomstbestendige landbouw en een robuuste inrichting van ons landelijke gebied.

 

 

Reacties