Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Anne Frank-boom vrijheidsboom
Op 25 augustus verleende de gemeente Gennep een spoedvergunning voor de kap van de iconische vrijheidsboom aan de Niersweg

Gennep

Spoedkap Vrijheidsboom

Op 25 augustus verleende de gemeente Gennep een spoedvergunning voor de kap van de iconische vrijheidsboom aan de Niersweg. Deze beslissing heeft de aandacht van de lokale gemeenschap getrokken en roept vragen op over het belang van de boom en de redenen achter de noodzaak tot kap.

Op 25 augustus verleende de gemeente Gennep een spoedvergunning voor de kap van de iconische vrijheidsboom aan de Niersweg. Deze beslissing heeft de aandacht van de lokale gemeenschap getrokken en roept vragen op over het belang van de boom en de redenen achter de noodzaak tot kap.

 

Een woordvoerder van de gemeente heeft een verklaring afgegeven om opheldering te bieden. Uit een reeks boomveiligheidscontroles die al enkele jaren geleden begonnen, bleek dat de boom leed aan de kastanjebloedingsziekte. De gemeente hield de boom nauwlettend in de gaten vanwege deze ziekte.

 

Vrijheidsboom

 

Bij de vrijheidsboom, die sinds 1983 een prominente plaats innam op het vrijheidsplein aan de Niersweg in Gennep waar jaarlijks de 4 mei herdenking plaatsvindt, werd een nieuw gevaar vastgesteld. Gemeente Gennep:

 

“Vorige week is vastgesteld dat er een acuut gevaar voor de veiligheid bestond vanwege een horizontale scheur in de stam. Door de voorspelde weerssituatie voor het weekend hebben we moeten besluiten de boom met spoed te kappen om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren.”

 

Deze maatregel werd genomen om mogelijke risico’s voor de veiligheid van bewoners en voorbijgangers te minimaliseren. De gemeente erkent de symbolische betekenis van de boom voor de lokale bevolking:

 

“We beseffen ons goed dat de boom een bijzondere betekenis heeft voor velen. Het is daarom dat we al druk bezig zijn met een plan om op respectvolle wijze een nieuwe boom te planten.”

 

Anne Frankboom

 

In samenwerking met Stichting Wereldboom en Stichting ElemenTree wordt er naar gestreefd om in het najaar een nazaat van de Anne Frankboom te planten op dezelfde locatie.

 

De Anne Frankboom, ooit een witte paardenkastanje op de Prinsengracht in Amsterdam, is wereldwijd bekend vanwege zijn verband met Anne Frank’s dagboek en zijn symboliek van tolerantie. De boom overleefde haar onderduikperiode en groeide uit tot een herdenkingspunt voor de Jodenvervolging en culturele harmonie.

 

Na een periode van achteruitgang en pogingen tot behoud, werd de originele boom in 2010 omvergeworpen. Niettemin blijft zijn erfenis voortleven door talloze zaailingen die wereldwijd zijn geplant, waaronder een geplande nazaat die de vrijheidsboom in Gennep zal vervangen.

 

De Anne Frankboom vertegenwoordigt een boodschap van herinnering, veerkracht en gedeelde waarden.

 

 

Foto: facebook.com/gemeentegennep

 

Verwant

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...