Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Oude Maasarm

Heijen

Ecologisch verbeterplan Oude Maasarm

Rijkswaterstaat presenteert een ecologisch verbeterplan voor de Oude Maasarm Heijen, gericht op herstel van waterplanten en vispopulatie. Publiek kan tot 15 januari 2024 reageren op het Ontwerp-Projectplan Waterwet, met inloopavond op 13 december.

Rijkswaterstaat (RWS) heeft plannen ontvouwd voor het ecologisch herstel van de Oude Maasarm in Heijen. Het Ontwerp-Projectplan Waterwet, momenteel ter inzage, onthult de voorgenomen maatregelen die tot 15 januari 2024 openstaan voor publieke reacties.

 

Op woensdag 13 december organiseert RWS een inloopavond, waar experts van RWS en ingenieursbureau Arcadis aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden.

 

Al geruime tijd zet RWS zich in voor het ecologisch herstel van grote rivieren, waaronder de Maas, conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Maatregelen

 

De bodem van de Oude Maasarm bestaat hoofdzakelijk uit slib, waardoor waterplanten zoals watergentiaan en gele plomp minder kans hebben om te gedijen. Deze planten zijn van vitaal belang voor vissen, zoals de riviergrondel en kleine modderkruiper, die beschutting en paaiplaatsen nodig hebben. Daarnaast dragen waterplanten bij aan de zuurstofvoorziening in het water, essentieel voor de vispopulatie.

 

Het verbeterplan omvat diverse werkzaamheden, waaronder het flauw afgraven van de westelijke oever, de aanleg van natuureilandjes, en het plaatsen van rivierhout (zowel dode als levende bomen) in de oude meander. Duikers aan de noordwestzijde zullen de verversing van water bevorderen en slibvorming verminderen.

 

Vooronderzoek

 

Voorafgaand aan het ontwerp is uitgebreid onderzoek gedaan naar bodemgesteldheid, beschermde flora en fauna, kabels/leidingen, en cultureel-historische waarden. Het ontwerp is besproken met belanghebbenden, waaronder de gemeente Gennep, Gennep Viswaterbeheervereniging, vereniging Hejje Mojjer, Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland.

 

Belangrijke aandachtspunten uit deze gesprekken, zoals het voorkomen van dichtslibbing aan de zuidzijde, behoud van de snelvaarzone en de hengelsportplekken, zijn geïntegreerd in het ontwerp.

 

Inspraakmogelijkheden

 

Naast de Oude Maasarm omvatten drie andere maatregelen hetzelfde Ontwerp-Projectplan Waterwet, aan de overkant van de Maas in de gemeente Land van Cuijk. Samen vormen ze deelproject 4. Tot 15 januari 2024 kan het publiek reageren op de plannen. Het ontwerp en bijlagen zijn te vinden op het RWS Publicatie Platform.

 

Tijdens de zienswijzenperiode zijn de stukken in te zien op specifieke locaties en digitaal opvraagbaar. Op woensdag 13 december vindt een inloopbijeenkomst plaats in Oeffelt, waar belangstellenden tussen 18.30 en 21.00 uur welkom zijn om informatie te verkrijgen.

 

Reacties, of zienswijzen, kunnen worden ingediend via e-mail, schriftelijk of mondeling. Gedetailleerde instructies voor indiening zijn beschikbaar op de website van RWS. Voor verdere informatie over het proces kun je contact opnemen met het Service Center Vergunningen RWS.

 

Oude Maasarm

 

De Oude Maasarm in Heijen strekt zich uit langs de Zandmaas, beslaande rivierkilometers 148-152 rondom het Zuidereiland. Deze arm wordt doorkruist door de A77-brug. Aan de zuidzijde maakt de arm verbinding met de rivier via een invaaropening, terwijl aan de noordzijde een scheidingsdam, met de Boxmeerseweg eroverheen, de arm afsluit.

 

Foto: Janine van Hulsteijn

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Regio

Het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten staat weer voor de deur, en het belooft een knotsgek spektakel te worden! Op 10 maart 2024 gaan de groenste...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....