Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Maatregelgebied Geul Ossenkamp en Monding Heijense Leijgraaf verkleind ©Rijkswaterstaat_Studio Retouched

Heijen

Herinrichting Maasuiterwaard

Rijkswaterstaat plant ecologische verbeteringen in de Maasuiterwaard tussen Afferden en Heijen, met projecten als ‘Geul Ossenkamp’ en ‘Monding Heijense Leijgraaf’. Publieke inbreng is welkom tot 17 oktober, en er is een inloopavond op 3 oktober in Heijen.

Rijkswaterstaat overweegt herinrichtingsplannen voor twee gebieden langs de Maas tussen Afferden en Heijen, met als doel ecologische verbeteringen te realiseren.

 

Deze projecten, genaamd ‘Geul Ossenkamp’ en ‘Monding Heijense Leijgraaf’, zijn bedoeld om de waterkwaliteit en het ecosysteem van de Maas te herstellen na menselijke ingrepen die de afgelopen 150 jaar hebben plaatsgevonden. De plannen zijn nog open voor inspraak vanuit het publiek tot en met 17 oktober.

 

Het probleem dat moet worden aangepakt, heeft te maken met de aantasting van de waterkwaliteit en het verlies van inheemse planten en dieren in de Maas als gevolg van kanalisatie en versteviging van de oevers met steen. Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan projecten om natuurvriendelijke oevers, beekmondingen en geulen langs de Maas te herstellen, conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Geul Ossenkamp

 

In het gebied tussen Afferden en Heijen bevinden zich de maatregelgebieden ‘Geul Ossenkamp’ en ‘Monding Heijense Leijgraaf’, waar verschillende herstelmaatregelen worden overwogen. Bij ‘Geul Ossenkamp’ onderzoekt Rijkswaterstaat in samenwerking met ingenieursbureau Arcadis de mogelijkheid om stromend water terug te brengen in de uiterwaard, bijvoorbeeld door het aanleggen van een nevengeul om stuw Sambeek heen. Dit zou gunstig zijn voor vissen en waterdieren die afhankelijk zijn van stromend water.

 

Monding Heijense Leijgraaf

 

Wat betreft ‘Monding Heijense Leijgraaf’, streven de plannen naar het verbeteren van het natuurlijk functioneren van deze waterloop door kleinschalige maatregelen, zoals het plaatsen van houtpakketten en het natuurvriendelijker maken van de beekoevers. Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is om kwelgeulen terug te brengen in het landschap, met name in de zuidkant van de Heijense Leijgraaf ter hoogte van Afferden.

 

Rijkswaterstaat nodigt het publiek uit om feedback te geven op deze plannen. Dit kan gedaan worden door middel van digitale inzendingen per mail naar KRW.ZN@rws.nl, mondelinge gesprekken met de omgevingsmanager van het gebied via hetzelfde mailadres, of per post naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. De deadline voor reacties is 17 oktober 2023.

 

Inloopavond

 

Daarnaast wordt op 3 oktober een inloopavond georganiseerd in gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen, waar geïnteresseerden tussen 19.00 en 21.00 uur vragen kunnen stellen over de voorgestelde maatregelen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet vereist.

 

Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet

 

In de komende periode zal ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen voor deze maatregelen verder uitwerken, met aandacht voor archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, beschermde planten- en diersoorten, en input vanuit de omgeving. Het volgende stadium omvat de publicatie van het Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen.

 

Meer informatie hierover zal beschikbaar zijn op samenwerkenaanriviernatuur.nl. De uiteindelijke uitvoering van de maatregelen moet uiterlijk in december 2027 plaatsvinden.

 

Daarnaast zijn er nog andere ecologische herstelmaatregelen langs de Maas in de gemeenten Gennep en Bergen in voorbereiding.
Foto: © Rijkswaterstaat – Studio Retouched

 

Verwant

Gennep

Gemeente Gennep subsidieert met 3000 euro de tweede druk van het Holocaust-boek "En toen waren ze weg", maar weigert zelf de voorgestelde 150 exemplaren...

Carnaval

De Mé.rtzitting in Gennep introduceert een toegangsprijs van 5 euro met polsbandjes vanwege veiligheidszorgen en drukte tijdens vorig jaar. Meer informatie op Gennep.News.

Gennep

Bij GennepNews vieren we samen met Sinterklaas de leukste tijd van het jaar! Ontdek elke maandag en donderdag dag nieuwe avonturen van de goedheiligman...

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...