Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Saskia Borgers dijkgraaf Waterschap Limburg
Saskia Borgers dijkgraaf Waterschap Limburg

Regio

Nieuwe dijkgraaf: Saskia Borgers voorgedragen

Saskia Borgers is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor het Waterschap Limburg, bevestigd door het unanieme besluit van het algemeen bestuur op 29 november 2023. Met een uitgebreide achtergrond in overheidsfuncties en een enthousiaste toewijding aan waterbeheer kijkt ze ernaar uit de wateropgaven in Limburg aan te pakken.

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg heeft mevrouw ing. S.M.M. (Saskia) Borgers voorgedragen als de beoogde nieuwe dijkgraaf. De unanieme aanbeveling van de vertrouwenscommissie werd op woensdag 29 november 2023 tijdens de algemene bestuursvergadering bekrachtigd.

 

Saskia Borgers, momenteel organisatie-adviseur bij bureau roel&jasper, bekleedde eerder de functie van dagelijks-bestuurslid bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Haar carrière omvatte ook rollen als gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem, directeur-generaal bij het ministerie van VROM, en diverse interim-functies. Daarnaast vervult ze toezichthoudende taken bij verschillende publieke organisaties.

 

Geboren in Geleen en opgegroeid in Zevenaar, heeft de 54-jarige Saskia Borgers een achtergrond als milieusocioloog, met afgeronde opleidingen aan de Hogeschool Nieuw Rollecate en de universiteiten van Wageningen en Amsterdam (UvA). Ze volgt Lambert Verheijen op, die sinds medio dit jaar waarnemend dijkgraaf is in Limburg. Voorzitter Nol Beckers van de vertrouwenscommissie benadrukt het unanieme besluit:

 

“We zochten naar een nieuwe dijkgraaf met kennis van wateropgaven, gevoel voor de situatie bij het waterschap en in Limburg, iemand die begrijpt wat samenwerken en netwerken inhoudt, met een duidelijke visie en openheid en integriteit toont. Unaniem hebben we uit negentien kandidaten gekozen voor Saskia Borgers, en ik heb alle vertrouwen dat we de juiste keuze hebben gemaakt.”

 

Saskia Borgers

 

Saskia Borgers reageerde enthousiast op haar voordracht als dijkgraaf:

 

“De kracht van het water is dat het alles en iedereen bij elkaar brengt. Het werk van het waterschap doet er toe. Het raakt iedere Limburger, iedere dag en heeft een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Samen met het algemeen- en dagelijks bestuur kijk ik er naar uit om te werken aan de wateropgaven van vandaag en morgen.”

 

Ze voegt toe dat dijkgraaf worden bij het Waterschap Limburg voor haar als thuiskomen voelt, gezien haar Limburgse roots, en benadrukt het belang van burgerparticipatie in besluitvorming en werkzaamheden van het waterschap.

 

Als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur zal Saskia Borgers verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke aansturing van Waterschap Limburg, het jongste waterschap van Nederland, dat sinds 2017 het hele grondgebied van de provincie Limburg beslaat, met in totaal 31 gemeenten en een oppervlakte van 2200 vierkante kilometer.

 

De benoeming van de nieuwe dijkgraaf zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024, na overdracht van de voordracht door het algemeen bestuur aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat via Gedeputeerde Staten van Limburg. De benoeming is voor een periode van zes jaar.

 

Verwant

Regio

Extravaganza op Elzendaalcollege Boxmeer biedt op 29 februari en 1 maart een avond vol wereldse optredens, geïnspireerd door steden over de hele wereld. Leerlingen...

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...

Gemeente Gennep

Regio Noord-Limburg ontvangt 10 miljoen euro van de regering om de regio gezonder en welvarender te maken, met focus op kennisnetwerken, groen ondernemen, talentontwikkeling,...

Gemeente Gennep

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we ons schrap zetten voor de grootste stijging in gemeentebelastingen sinds 2007. De verwachting is...