Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Staatsbosbeheer plant extra bos in Limburg

Staatsbosbeheer, de natuur- en bosbeheerder in Nederland, gaat deze winter in Limburg ongeveer 57.000 extra bomen en struiken planten, waardoor er 29 hectare aan extra bos ontstaat.

 

 

Deze plannen sluiten aan op de ‘Bossenstrategie’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die erop gericht is om het bosoppervlak in Nederland met 10 procent te laten toenemen.

 

 

Het nieuwe bos zal ook een bijdrage leveren aan het Nederlandse Klimaatakkoord, omdat bossen CO2 vastleggen en daarmee bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht. Om te voorkomen dat de jonge gewassen te maken krijgen met wildvraat en wildschade, worden er in de eerste jaren rasters geplaatst. Deze rasters houden grote dieren tegen, en na vijf à zes jaar worden de rasters waarschijnlijk weer weggehaald.

 

 

Twintigduizend (20.000!) bomen

 

 

Reacties