Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Werkgroep Dorpsraden
Hoogwater Maas bij Gennep

Lob van Gennep

Werkgroep Dorpsraden: waterbewustzijn

De Werkgroep Dorpsraden dringt aan op waterbewustzijn in de Lob van Gennep met hun nota, waarin preventieve maatregelen en het belang van een privaat-collectief verzekeringssysteem worden benadrukt. Volgens de nota vergroten de voorgenomen dijkversterkingen de waterveiligheid maar bieden geen 100% garantie.

De Werkgroep Dorpsraden Overstromingsbestendig maken van woningen en bedrijven in de Lob van Gennep heeft een nota opgesteld met betrekking tot het overstromingsbestendig maken van de gebouwde omgeving in Dijkvak 54-1, ook bekend als Lob van Gennep.

 

De nota is aangeboden aan bestuurlijke instanties betrokken bij waterveiligheidsbeleid en roept op tot waterbewustzijn en zelfredzaamheid.

 

De Werkgroep Dorpsraden benadrukt in hun nota de noodzaak van waterbewustzijn en zelfredzaamheid in de Lob van Gennep. De voorgenomen dijkversterkingen vergroten de waterveiligheid maar bieden geen 100% garantie, en de nota roept eigenaren op bewuster om te gaan met het risico van extreme wateroverlast. De Werkgroep stelt:

 

“Robuuster gemaakte keringen kunnen geen 100% waterveiligheid garanderen. Door klimaatverandering zal de kans op extreme neerslag toenemen met als gevolg dat de waterstand in de rivieren zal stijgen.”

 

De nota gaat dieper in op de mogelijke gevolgen van overstromingen en de bewustwording daarvan bij lokale overheden en burgers. Hierbij worden preventieve en mitigerende maatregelen besproken die eigenaren van woningen en bedrijven kunnen nemen. In de woorden van de Werkgroep:

 

“Een globale kosten/batenanalyse geeft een indicatie van de investeringen die dergelijke maatregelen vergen en de schade die zal ontstaan bij het achterwege laten van dergelijke voorzieningen ingeval een massieve overstroming.”

 

De nota pleit ook voor de noodzaak van een privaat-collectief verzekeringssysteem. Het benadrukt dat eigenaren vaak niet voldoende bewust zijn van het risico van wateroverlast en stelt:

 

“Uit nader onderzoek blijkt dat veel eigenaren zich niet of onvoldoende bewust zijn van het risico van extreme wateroverlast, maar ook niet weten hoe zij zich op een dergelijke situatie kunnen voorbereiden.”

 

Met deze nota wil de Werkgroep bijdragen aan de meningsvorming over de bescherming tegen wateroverlast en hopen zij dat overheden meer systematische aandacht zullen geven aan het bevorderen van waterbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners van de Lob van Gennep.

 

Verwant

Gennep

Zondag verzamelde de gemeenschap van Gennep zich bij het Vrijheidsplein, gelegen aan de imposante Highlanderbrug, om een belangrijke mijlpaal te herdenken: de bevrijding van...

Sport

VIOS/SPES' A1 en B1 teams domineren de zaalcompetitie met minimale verliespunten, verzekeren zich vroegtijdig van play-off plekken voor het Nederlands Kampioenschap Dameskorfbal. Met sterke...

Sport

Niels Schallenberg en Man-Kit Chan vormen het nieuwe trainersduo bij VIOS/SPES, waar ze samen de eerste selectie zullen leiden. Isa Arts en Harald van...

Lob van Gennep

Op 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide. Het projectteam Lob van Gennep presenteert het voorlopige dijkontwerp en...