Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Coalitiepartijen blij met N271

De reconstructie van de N271 tussen Gennep en Heijen is al enkele jaren een hoofdpijndossier voor de lokale en provinciale politiek. De oorspronkelijke plannen werden na het dodelijk ongeluk heroverwogen, maar er kon de afgelopen jaren geen overeenstemming worden gevonden over de wijze waarop reconstructie zou moeten plaatsvinden.

 

 

N271 blijft dubbele tweebaansweg

 

 

Laat duidelijk zijn dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat we ongelukken moeten voorkomen. De tijdelijke maatregelen die er nu liggen dragen wat ons betreft eveneens niet bij aan de verkeersveiligheid.

 

 

Zo laten de fractievoorzitters van de Gennepse coalitie weten. Naast deze prioriteit zijn er ook andere belangen:

 

 

Denk aan het signaal van de hulpdiensten dat een eenbaansweg een obstakel kan zijn voor de spoedeisende hulpverlening of een goede bereikbaarheid van onze bedrijven voor behoud van werkgelegenheid in de regio.

 

 

Twan Reintjes (CDA), Rob Janssen (SP) en Holger Rodoe (VVD) zijn het er over eens.

 

 

In het coalitieakkoord van CDA-SP-VVD is afgesproken dat wij gezamenlijk zullen aandringen op een snelle reconstructie van deze rondweg om Gennep. Uitgangspunt was voor ons een verkeerskundig goed en gedragen voorstel met een tweemaal twee-baans inrichting van de weg, toegankelijkheid voor landbouwverkeer en een maximumsnelheid van 80 km/uur.

 

 

De afgelopen maanden is volgens de fractievoorzitters door het nieuwe college op constructieve wijze met de provincie en betrokken stakeholders gezocht naar een oplossing.

 

 

Een oplossing die zowel bij de Provincie Limburg, de gemeente Gennep, het bedrijfsleven en de inwoners op breed draagvlak kan rekenen. Een lang lopende discussie met een positieve uitkomst.

 

 

De lokale politici zijn verheugd dat de veelvuldige overleggen in de afgelopen tijd nu daadwerkelijk resultaat hebben en gedeputeerde Eric Geurts een oplossing heeft gepresenteerd die staat voor een goede verkeersveiligheid en het verbeteren van de infrastructuur in de kop van Noord-Limburg.

 

 

Door het handhaven van een 2×2 baans weg met 80 km/uur kunnen we de bereikbaarheid van de regio garanderen, maar er wordt door aanvullende maatregelen veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.

 

 

N271

 

Reacties