Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Afvalinzameling
Afvalinzameling

Gemeente Gennep

Afvalinzameling: Eens per vier weken

Gennep kondigt aan dat restafval slechts eens per vier weken wordt opgehaald vanaf 2025, als onderdeel van een nieuwe afvalinzameling. Deze maatregel volgt op een grondig afvalonderzoek en tariefaanpassingen om afvalscheiding te bevorderen. Inwoners uiten zorgen over mogelijke stankoverlast en de effecten op het milieu.

Inwoners van Gennep moeten zich schrap zetten: vanaf medio 2024 wordt het restafval nog maar eens in de vier weken opgehaald. Deze rigoureuze maatregel, eerder al aangekondigd door Goof Teunissen, maakt deel uit van een nieuwe vorm van afvalinzameling in de gemeente.

 

Goof liet in september en oktober 2023 al van zich horen, bezorgd over het gebrek aan inspraak bij deze belangrijke beslissing. Volgens hem is burgerbetrokkenheid essentieel volgens de Wet milieubeheer en de gemeentelijke Inspraakverordening. Echter, de gemeente en de Provincie Limburg delen niet dezelfde mening en achten directe inspraak niet noodzakelijk.

 

Column: Afvalberg

 

Raadinformatiebrief

 

Uit een recente Raadinformatiebrief van 21 mei 2024 blijkt hoe deze nieuwe inzamelstrategie tot stand is gekomen. De gemeenteraad gaf in 2023 opdracht voor een grondig afvalonderzoek, dat tot enkele belangrijke conclusies en aanbevelingen leidde.

 

Het onderzoek onthulde dat de hoeveelheden huishoudelijk restafval constant blijven, waardoor de landelijke doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025 niet gehaald kan worden zonder drastische maatregelen. Vooral de afvalscheiding blijkt van cruciaal belang, met maar liefst 45% van het restafval dat uit GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten) bestaat.

 

Afvalinzameling

 

Om deze doelstellingen te behalen, besloot de gemeente de frequentie van de restafvalinzameling te verlagen. Vanaf 1 maart 2025 wordt restafval nog maar eens in de vier weken opgehaald. Deze maatregel heeft als doel inwoners aan te moedigen hun afval beter te scheiden. Tegelijkertijd worden de tarieven aangepast: het ledigen van restafvalcontainers wordt duurder, terwijl het ledigen van GFT+E-containers juist goedkoper wordt. Dit moet het scheiden van afval aantrekkelijker maken.

 

Voor bewoners van hoogbouw komt er een ander systeem. Vanaf 1 januari 2026 stappen zij over op DIFTAR, een systeem waarbij het tarief afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden afval. Ook dit moet bijdragen aan betere afvalscheiding en minder restafval.

 

Daarnaast verkent de gemeente Gennep bestuurlijke samenwerking met andere partijen zoals DAR of RD Maasland, gezien de terugtrekking van de markt voor huis-aan-huisinzameling. Slechts enkele partijen tonen nog interesse in deze taak, wat de noodzaak van samenwerking vergroot.

 

Een ander opmerkelijk punt is de herziening van de inzameling van oud papier en kleding. Hoewel het contract met de huidige inzamelaar verlengd is tot 1 januari 2027, komt er een proef waarbij verenigingen kleding gaan inzamelen. Dit moet niet alleen de verenigingen ondersteunen maar ook bijdragen aan betere afvalscheiding.

 

De geplande veranderingen hebben onder de inwoners veel reacties opgeroepen. Een bezorgde bewoner merkt op: “Echt vies afval. Wat mij betreft mag iemand anders de verantwoordelijkheid nemen. Maar of dat gebeurt? Ik baal er hartstikke van. Denk er nog even over na.” Een andere inwoner uit zijn frustratie: “Dus minder vaak ophalen dan halen we de 30 kg doelstelling qua afvalophalen. En de rest vinden we waarschijnlijk terug in de omgeving… Ja geweldig. Zucht. Wat hebben we toch geweldige beleidsmakers in onze gemeente.”

 

Melding

 

Bij problemen door de nieuwe regels, zoals zwerfvuil op straat of rioleringsproblemen, kunnen inwoners een melding maken op de kaart van de gemeente via Nedglobe. De meldingen worden doorgestuurd naar de buitendienstmedewerkers of onderaannemers, die streven naar afhandeling binnen 10 werkdagen.

 

In spoedgevallen kunnen inwoners direct contact opnemen met de gemeente via: 0485 – 49 41 41.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...