Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

gemeentebelastingen

Gemeente Gennep

Belastingbom: Gemeenten slaan toe

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we ons schrap zetten voor de grootste stijging in gemeentebelastingen sinds 2007. De verwachting is dat de gemeenten gezamenlijk maar liefst 8,5 procent meer belastinggeld zullen innen, wat neerkomt op ruim 13 miljard euro.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we ons schrap zetten voor de grootste stijging in gemeentebelastingen sinds 2007. De verwachting is dat de gemeenten gezamenlijk maar liefst 8,5 procent meer belastinggeld zullen innen, wat neerkomt op ruim 13 miljard euro. Dit blijkt uit de gemeentelijke begrotingen.

 

Het is altijd een kwestie van afwachten wat er uiteindelijk binnenstroomt, want voorspellen blijkt lastig, met name als het gaat om inkomsten uit bouwvergunningen en toeristenbelastingen. De afgelopen tien jaar waren de daadwerkelijke inkomsten altijd hoger dan begroot, behalve in het coronajaar 2020.

 

Gemeentebelastingen

 

De grootste knaller in de belastinginkomsten voor gemeenten komt van de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerkosten. Vooral de ozb maakt een sprong, met een verwachte stijging van gemiddeld 7,5 procent.

 

Aanslagbiljet op komst

 

Afvalstoffenheffing en rioolheffing volgen ook het opwaartse pad, zij het met het verschil dat gemeenten geen vrij spel hebben in de besteding van deze centen. Het moet specifiek naar afvalvervoer en -verwerking (afvalstoffenheffing) en de afvoer van afval- en regenwater (rioolheffing) gaan, en de inkomsten mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten.

 

Gemeentelijke leges, waaronder de secretarieleges, laten ook van zich horen met een opvallende stijging van ruim 50 procent. Dit komt door de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en ID-kaarten van vijf naar tien jaar. Gemeenten verwachten nu een stortvloed aan aanvragen en daarmee extra inkomsten.

 

In populaire toeristensteden wordt ook een flinke toename van toeristenbelasting verwacht, niet alleen vanwege het groeiende aantal bezoekers maar ook door stijgende tarieven.

 

Een opvallende trend is te zien bij de hondenbelasting, die naar verwachting dit jaar zal krimpen. Steeds meer gemeenten zien af van deze belasting, en hoewel het geen enorme daling is, slinkt het begrote potje ‘overig’ van 141 naar 138 miljoen euro voor alle gemeenten samen.

 

Verwant

Regio

Extravaganza op Elzendaalcollege Boxmeer biedt op 29 februari en 1 maart een avond vol wereldse optredens, geïnspireerd door steden over de hele wereld. Leerlingen...

Gemeente Gennep

Regio Noord-Limburg ontvangt 10 miljoen euro van de regering om de regio gezonder en welvarender te maken, met focus op kennisnetwerken, groen ondernemen, talentontwikkeling,...

Gemeente Gennep

Gennep staat voor een financiële uitdaging met een begrotingstekort van 2,9 miljoen euro, waarbij stijgingen in de OZB voor niet-woningen en parkeerheffingen zorgen baren....

Gemeente Gennep

In februari ontvangen inwoners van Gennep het aanslagbiljet de voor gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, verzonden door BsGW. Het biljet bevat informatie over verschillende belastingen, betalingswijzen...