Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Schuit Brugstraat Gennep

Gemeente Gennep

Lage toewijzing huurwoningen aan vluchtelingen

In de regio rondom Gennep blijkt de gemiddelde toewijzing van huurwoningen aan vluchtelingen nog lager te zijn dan het regionale gemiddelde. Hoewel de krapte op de woningmarkt de belangrijkste oorzaak is van langere zoektijden voor woningzoekenden, blijkt de invloed van vluchtelingen op de wachttijd in Gennep beperkt.

In de regio rondom Gennep blijkt de gemiddelde toewijzing van huurwoningen aan vluchtelingen nog lager te zijn dan het regionale gemiddelde. Hoewel de krapte op de woningmarkt de belangrijkste oorzaak is van langere zoektijden voor woningzoekenden, blijkt de invloed van vluchtelingen op de wachttijd in Gennep beperkt.

 

Toewijzing

 

In de afgelopen drie jaar werden in de regio rondom Gennep gemiddeld tussen de 3,8 en 7,3 procent van alle vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders.

 

Voor Gennep zelf liggen deze percentages echter nog lager, namelijk tussen de 0,8 en 1,7 procent. Volgens de woningcorporaties heeft de toewijzing van huurwoningen aan vluchtelingen slechts een beperkte invloed op de wachttijd voor andere woningzoekenden in Gennep.

 

Krapte

 

De belangrijkste reden voor het oplopen van de zoektijd is de krapte op de gehele woningmarkt. Woningcorporaties zetten zich in om te bouwen voor zowel sociale huur als middeldure huur en bieden flexibele woonvormen aan, zoals woningdelen en tijdelijke woningen. Deze inspanningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten en meer mensen aan een geschikte woning te helpen.

 

Taakstelling

 

Gemeenten, waaronder Gennep, krijgen elk halfjaar de opdracht om een bepaald aantal vluchtelingen onderdak te bieden. Deze opdracht wordt vervolgens verdeeld onder de woningcorporaties die sociale huurwoningen aanbieden. Voor het eerste halfjaar van 2023 ligt de taakstelling fors hoger, vanwege de grote toestroom van asielzoekers naar Nederland.

 

Verwant

Regio

Demissionair minister Hugo de Jonge en Limburgse partners bespraken tijdens de eerste Woondealtafel de voortgang van het ambitieuze plan om tot 2030 26,550 nieuwe...

Regio

De Limburgse Woonmonitor van 2023 is verschenen en brengt opmerkelijk nieuws. In tegenstelling tot de afgelopen tien jaar is de bevolking van Limburg in...

Gemeente Gennep

Gennep kampt met een achterstand in het huisvesten van statushouders, nu de doelstelling is bijgesteld naar achttien in plaats van 27. De verandering komt...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep introduceert een 'witgoedregeling' om huurders met hoge energiekosten te helpen hun oude, energieverslindende apparaten te vervangen door zuinigere modellen, inclusief energieadvies....