Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Energielandgoed Wells Meer
Energielandgoed Wells Meer

Gemeente Gennep

Vertragingen Energielandgoed

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep. Ondanks de obstakels blijft Gennep vastberaden in haar steun aan het duurzame energieproject.

Het ambitieuze project van het Energielandgoed Wells Meer, dat de gemeente Gennep en haar omringende regio’s naar een duurzamere toekomst wil leiden, kampt met vertragingen. Desondanks blijft de gemeente Gennep vastberaden om haar steun te verlenen aan dit belangrijke initiatief.

 

In 2021 heeft Gennep de intentieverklaring Bijdrage Energielandgoed Wells Meer ondertekend. Hierin is uitgesproken bij te dragen aan de realisatie van het Energielandgoed in Bergen.

 

Door verschillende obstakels in de uitvoering van het project heeft de gemeente besloten om de geldigheidsduur van deze intentieverklaring met vier jaar te verlengen.

 

Energielandgoed Wells Meer

 

Het Energielandgoed Wells Meer, dat een gebied van 400 hectare bestrijkt, is bedoeld voor de opwekking van duurzame energie, onder andere met behulp van zonnepanelen en windturbines. Dit zal waardevolle natuurgebieden zoals het Nationaal Park De Maasduinen sparen, terwijl het gebied Wells Meer zelf een aanzienlijke kwaliteitsimpuls zal krijgen.

 

Hoewel de gemeente Gennep beperkte ruimte heeft voor grootschalige energieprojecten op haar eigen grondgebied, heeft zij zich gecommitteerd aan de gezamenlijke RES-ambitie door deel te nemen aan het Energielandgoed Wells Meer. Samen met andere gemeenten heeft Gennep financiële participatie toegezegd, met een aanzienlijke bijdrage van € 3,3 miljoen.

 

Vertragingen in de uitvoering van het project zijn onvermijdelijk gebleken. Ondanks vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen in de gemeente Bergen, die momenteel worden behandeld door de Raad van State, zorgen voor vertraging. Daarnaast vereist netcongestie aanpassingen aan het hoogspanningsnet door TenneT, wat naar verwachting pas in 2029 afgerond zal zijn.

 

Desondanks blijft de gemeente Gennep vastberaden om haar steun te verlenen aan het Energielandgoed. Het college zal een grondig onderzoek laten uitvoeren voordat definitieve beslissingen worden genomen over de financiële participatie. Het streven is om tegen 2026-2027 met de bouwvoorbereidingen te beginnen.

 

Gennep wil energie uit Bergen halen

 

Verwant

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Regio

Bijna 150 Bridgers uit de regio kwamen bijeen bij MSD Boxmeer voor een Bridgedrive ten behoeve van Het Marikenhuis. De opbrengst van € 5000,-...