Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Integraal Zorg Akkoord
Ziekenhuisbed Maasziekenhuis

Gemeente Gennep

Zorgpremiezorgen in Gennep?

In Gennep zijn er nog steeds negentig inwoners die hun zorgpremie niet betalen. De straf voor wanbetalers is een hogere premie. Schuldhulpverleners willen deze regeling afschaffen. Betalingsachterstanden zorgen voor veel problemen, maar hulp is beschikbaar.

Het aantal inwoners van Gennep dat al een halfjaar geen zorgpremie betaalt, en dus als wanbetaler te boek staat, is in 2023 gelijk gebleven op negentig.

 

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het percentage van alle verzekerden in Gennep dat betalingsproblemen heeft, is vorig jaar hetzelfde gebleven: 0,6 procent.

 

Boete

 

Wie z’n zorgpremie niet betaalt, blijft gewoon verzekerd. Dus veel mensen die in de financiële problemen komen, laten juist die vaste last als eerste varen.

 

Arjan Vliegenthart, directeur van financieel voorlichtingsbureau Nibud, noemt dit cijfer “een kanarie in de kolenmijn”. Op landelijk niveau waren er eind 2023 voor het eerst meer wanbetalers dan een jaar eerder.

 

Wanbetalers betalen uiteindelijk een nog hogere zorgpremie: op dit moment 175 euro per maand. Vanaf juli wordt dat bijna vijftien euro minder. Ter vergelijking: de gemiddelde basispolis kost 146 euro per maand.

 

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid bleek al in het najaar dat die wanbetalerspremie geen effect heeft. Er komen niet minder wanbetalers door, en mensen die al financiële problemen hebben, zien die alleen maar groter worden.

 

Regeling

 

En dus willen schuldhulpverlenersvereniging NVVK én het CAK, de instantie die de hogere premie int, allebei van de regeling af. “Die boete op het hebben van schulden past niet in de tijdgeest”, zegt NVVK-voorzitter Renate Richters.

 

Kabinetsplannen om dat te doen zijn er nog niet, maar wel om het eigen risico over een paar jaar te halveren. “Dat is goed nieuws voor wie veel zorg gebruikt”, zegt Richters.

 

“Maar gezonde mensen met een laag inkomen zijn door die maatregel juist slechter af.”

 

Wat gebeurt er als je de premie van je zorgverzekering niet betaalt? Na zes maanden meldt de zorgverzekeraar je als wanbetaler aan bij het CAK. Je betaalt dan een veel hogere premie aan het CAK.

 

Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’. Je werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op je loon, uitkering of pensioen.

 

Betalingsachterstand

 

Daarnaast ontvang je je zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald. Je kunt je zorgverzekering niet opzeggen als je een betalingsachterstand hebt. Overstappen naar een andere verzekeraar is dus niet mogelijk. Je kunt de schuld dus niet ontlopen.

 

Je blijft wel verzekerd voor de basisverzekering. Heb je ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.

 

Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het CAK los je de bestaande schuld bij je zorgverzekeraar niet af. Probeer hiervoor een betalingsregeling te treffen met je zorgverzekeraar.

 

Hulp

 

Het CAK stopt met het inhouden van de bestuursrechtelijke premie als je zorgverzekeraar je afmeldt bij het CAK. Je zorgverzekeraar meldt je af als je je schuld hebt terugbetaald of een betalingsregeling hebt afgesproken.

 

Of als je een regeling voor schuldhulpverlening hebt getroffen. Je ontvangt een brief van het CAK als de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt.

 

Heeft je werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie bericht gekregen dat ze geen premie meer hoeven in te houden? Dan is dat goed nieuws.

 

Heb je een bijstandsuitkering en betaal je de bestuursrechtelijke premie? Dan kun je misschien weer de normale premie gaan betalen. Zorgverzekeraars werken hiervoor samen met gemeenten.

 

Collectieve zorgverzekering

 

De collectieve zorgverzekering van de gemeente Gennep bestaat uit een basisverzekering en een – vrijwillige – aanvullende verzekering.

 

Als je een laag inkomen hebt, betaalt de gemeente een deel van de aanvullende verzekering. Dit is € 21,- per maand voor een basis aanvullende verzekering, € 40,- per maand voor een midden aanvullende verzekering en € 43,- per maand voor een uitgebreide aanvullende verzekering.

 

De aanvullende zorgverzekering vergoedt kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld kosten voor de tandarts, een nieuwe bril, thuiszorg, fysiotherapie of bepaalde medicijnen.

 

Je kunt ook je eigen risico meeverzekeren of in termijnen betalen. Zo kom je niet onverwacht voor hoge zorgkosten te staan.

 

Er zijn regelingen en toeslagen waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Maar het is soms lastig om te achterhalen of je er recht op hebt.

 

De Voorzieningenwijzer wijst je graag de weg en helpt je direct bij het aanvragen of overstappen. Je kunt een gratis adviesgesprek aanvragen via datgeldtvoormij.nl/gennep. Meer informatie vind je ook op gennep.nl/laaginkomen.

 

Zorgverzekeringslijn.nl

 

De website Zorgverzekeringslijn.nl geeft advies en informatie over de verplichte zorgverzekering. Daar lees je ook wat je kunt doen als je de zorgverzekeringspremie niet kunt betalen.

 

“Zorgpremies schieten de lucht in”

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gennep

Een historisch pand in de Brugstraat, waar ooit textielzaak Supertex zat, is getransformeerd tot een modern appartementencomplex. Schepers Inc. heeft de ontwikkeling en verhuur...

Sport

Kaate Mulders en Sam van Keulen schitteren op het EK U18 in Slowakije. Kaate presteert uitstekend op zowel de 1500 als de 3000 meter....

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...