Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Groenvoorziening Brabantweg Pagepark

Gennep

Klachtenregen: Groenvoorziening Brabantweg

Inwoners van de Brabantweg in Gennep hebben hun verontwaardiging geuit over de slechte staat van de groenvoorziening in hun buurt. Recentelijk heeft de groenonderhoudsdienst een reeks onzorgvuldige acties ondernomen die ernstige gevolgen hebben gehad voor het groen en de doelstellingen van het gebied.

Bewoners van het Pagepark aan de Brabantweg in Gennep hebben hun verontwaardiging geuit over de slechte staat van de groenvoorziening in hun buurt. Recentelijk heeft de groenonderhoudsdienst een reeks onzorgvuldige acties ondernomen die ernstige gevolgen hebben gehad voor het groen en de doelstellingen van het gebied.

 

Een week geleden ontvingen bewoners een excuusbrief waarin werd erkend dat de groenstrook verkeerd was gemaaid. Tot hun verbazing werd er vandaag echter té groot materieel ingezet om het al gemaaide gras om te draaien, met als gevolg dat een groot deel van de bloemenstrook werd platgereden. De bewoners vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.

 

Een groot deel van de bloemenstrook aan de Brabantweg is platgereden.

 

Een ander doel van het groenonderhoud was om hondenbezitters te ontmoedigen hun viervoeters op deze strook uit te laten. Helaas lijkt dit doel volledig te zijn mislukt, omdat honden nog steeds op deze plek worden uitgelaten en de uitwerpselen onaangeroerd blijven liggen. Dit is niet alleen een bron van overlast voor bewoners, maar ook schadelijk voor de insectenpopulatie.

 

Deze situatie heeft geleid tot een groeiende bezorgdheid onder bewoners over de toekomst van de groenvoorziening en het behoud van een geschikte habitat voor dieren. Zij roepen de verantwoordelijke instanties dan ook op om onmiddellijk actie te ondernemen om de schade te herstellen en ervoor te zorgen dat dergelijke onzorgvuldige acties in de toekomst worden voorkomen.

 

De bewoners hopen dat hun klachten serieus worden genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om de groenvoorziening aan de Brabantweg te herstellen. Een goed onderhouden en bloeiende omgeving is essentieel voor de levenskwaliteit en het welzijn van de buurtbewoners en de natuurlijke biodiversiteit.

 

Verwant

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...

Gennep

Ontdek de toekomst van de gemeente Gennep! Ter ere van het 50-jarig jubileum vindt er op 9 september van 11.00 tot 16.00 uur een...

Gennep

Ontdek de toekomst van de gemeente Gennep! Ter ere van het 50-jarig jubileum vindt er op 9 september van 11.00 tot 16.00 uur een...

Milsbeek

Het Trefpunt in Milsbeek, een cruciale ontmoetingsplek, wordt besproken voor behoud door aankoop, met aandacht voor gemeenschapsgerichte benadering. Gemeente deelt updates tijdens 11 september...