Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Integraal Zorgakkoord
Huisartsenpraktijk Gennep

Gennep

Regioplannen Integraal Zorgakkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn recent ondertekend door het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. GALA richt zich lokaal op preventie, terwijl IZA regionaal de samenwerking in de zorgsector bevordert voor effectievere en betaalbare zorg.

Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben aan het begin van 2023 twee belangrijke akkoorden ondertekend: het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

 

Deze akkoorden, gericht op respectievelijk lokale en regionale initiatieven. Ze markeren een cruciale stap in de aanpak van preventie, gezondheid, en de organisatie van zorg.

 

Positieve Gezondheid

 

Met het GALA wordt een solide basis gelegd voor een doelgerichte aanpak op het gebied van preventie, gezondheid, en sociale basis op lokaal niveau. Het doel is het doorbreken van barrières en het domein-overstijgend werken vanuit samenhang om te streven naar een samenleving waarin gezondheid centraal staat.

 

De gemeente Gennep heeft met succes een preventieprogramma ontwikkeld en subsidie ontvangen om dit ten uitvoer te brengen. Het programma heeft als primair doel een vitale en inclusieve samenleving te bevorderen. Waar burgers naar elkaar omzien en prettig kunnen leven, gestoeld op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

 

Integraal Zorgakkoord

 

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als hoofddoel de bevordering van samenwerking in de zorgsector met diverse belanghebbenden om zo de zorg effectief en betaalbaar te houden.

 

Men hanteert een integrale benadering in het licht van een groeiende zorgvraag en een afname van zorgprofessionals. Hierbij wordt gekeken naar mensen met aandoeningen, ziektes of beperkingen, om hen te ondersteunen bij een gezondere leefstijl. De focus ligt op curatieve zorg, maar het betrekt ook langdurige zorg, eerstelijnszorg, publieke gezondheid en het sociaal domein.

 

Regioplan

 

De gemeente Gennep neemt deel aan twee regio’s, te weten Mooi Maasvallei en Noord- en Midden Limburg. Beide regio’s werken aan Regioplannen (transformatieplannen) met verschillende invalshoeken.

 

In Mooi Maasvallei is een organisatiestructuur via de Steungroep Gezondheidsnetwerken al opgezet, waarbij domein-overstijgende samenwerking en netwerkzorg centraal staan. In Noord- en Midden Limburg is eerst geïnvesteerd in het opzetten van een organisatiestructuur, governance en samenwerkingsovereenkomst.

 

Het Regioplan is opgesteld en afgestemd met brede vertegenwoordiging uit de regio. Het werkt aan veranderbewegingen die de arbeidsdruk verminderen en de zorg toegankelijk houden.

 

Samenwerkingsovereenkomsten zijn in ontwikkeling in beide regio’s, met de verwachting dat deze eind februari 2024 worden vastgesteld. De regio Noord- en Midden-Limburg organiseert begin 2024 een digitale, regionale raadsinformatiesessie om de raadsleden van de 14 gemeenten in de samenwerkingsregio te informeren.

 

Verwant

Gennep

Pieter Arts exposeert van 26 mei tot 30 juni schaalmodellen van regionale kerken in Museum Het Petershuis in Gennep. Op 4 juni houdt Antoine...

Gemeente Gennep

Gennep bereidt een herdenkingsprogramma voor 80 jaar vrijheid voor. Het omvat activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen en educatie. Verschillende organisaties werken samen om de evacuatie,...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep overweegt Europapa op stadhuisklok te laten klinken, na initiatief van 3FM-dj Wijnand Speelman om Nederlandse deelnemer Joost Klein te steunen na diskwalificatie...

Gennep

Het Veteranen Anjerperk opent op het Vrijheidsplein in Gennep, als eerbetoon aan veteranen. Burgemeester Hans Teunissen leidt de ceremonie, waarbij de laatste anjers worden...