Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Wil de raad ook een IKC?

Al geruime tijd buigt de gemeente zich over de vorming van een Integraal KindCentrum (IKC) aan de Picardie in Gennep. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken scholen: Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide en Spring Kinderopvang.

 

 

KEC / IKC

 

Hoe moet het IKC vorm krijgen en wat is de meest geschikte plaats? Om deze vraag te beantwoorden zijn de afgelopen tijd verschillende mogelijkheden onderzocht: van een verbouwing van de bestaande scholen tot aan complete nieuwbouw.

 

 

 

 

Alles onder één dak

 

 

Burgemeester en wethouders hebben nu bepaald wat hun voorkeur heeft. Zij willen dat het IKC wordt gerealiseerd in een nieuw gebouw op de plaats waar nu de Maria Goretti staat.

 

 

In het nieuwe gebouw zou straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak aangeboden worden, inclusief het speciaal onderwijs van Mikado.

 

 

Het college vindt dit de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing. In de nieuwbouw kunnen de verschillende onderwijsvormen goed tot hun recht komen, terwijl er ook volop gelegenheid is om met elkaar samen te werken.

 

 

Raad neemt besluit

 

 

Het woord is nu aan de leden van de gemeenteraad.

 

 

Deze voorkeursscenario’s zijn tot stand gekomen in een aantal bijeenkomsten tussen gemeente en IKC-partners:

  • Niets doen (waarbij achterstallig onderhoud wel moet worden aangepakt)
  • Inpassing in bestaande bebouwing met uitbreiding
  • Volledige nieuwbouw

 

 

Kan de raad zich vinden in een van deze varianten? En willen zij het benodigde geld beschikbaar stellen om dit plan verder uit te werken?

 

 

Verwant

Gennep

Vrijdagochtend vond bij vso Mikado een zaaiactie plaats om de biodiversiteit te verbeteren en educatie over planten en bloemen te bevorderen. Wethouder Frank Pubben...

Gennep

Het Jenaplanonderwijs viert haar 100-jarig bestaan met festiviteiten in het hele land. Metameer in Boxmeer viert trots haar zilveren jubileum met een Meet &...

Gennep

In Gennep wordt inclusief onderwijs een realiteit met groen licht voor nieuwe lokalen bij het Kind Expertise Centrum Ganapja. Bezorgdheid over financiële haalbaarheid blijft,...

Sport

De Gennep Cougars viert hun 50-jarig jubileum met festiviteiten zoals reünie-wedstrijdjes, een buffet en een feestavond. Op zaterdag 30 maart kan iedereen genieten van...