Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Janine van Hulsteijn

Politiek

Gennep investeert in lokale economie

Sinds 19 november is gemeente Gennep als tweede gemeente officieel partner van MKB Limburg. Deze stap sluit aan bij de ambitie van het college om onze gemeente aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Meer info op www.Gennep.News/politiek.

Sinds 19 november is gemeente Gennep als tweede gemeente officieel partner van MKB Limburg.

 

 

https://twitter.com/HansGilissen/status/1064415773693743104

 

 

Met ondertekening van het partnerschap kunnen we nog beter werk maken van een goed ondernemersklimaat. Bijvoorbeeld door actieve deelname aan MKB-activiteiten en overleggen in de regio. Dat is van belang voor onze lokale economie.

 

 

Zegt Wethouder Janine van Hulsteijn. Deze stap sluit aan bij de ambitie van het college om onze gemeente aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

 

 

Een bruisende gemeente is voor alle doelgroepen van belang. Voor de leefbaarheid, toerisme en recreatie en werkgelegenheid. Als gemeente willen we bijdragen aan een goed ondernemersklimaat. Zo hebben we onlangs deelgenomen aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. We vinden het belangrijk om te weten hoe ondernemers denken over de dienstverlening van de gemeente en wat in hun ogen beter kan. De resultaten van dat onderzoek worden in december bekend.

 

 

 

 

Maar we gaan niet alleen op de resultaten van zo’n onderzoek af. In gesprek gaan met betrokkenen is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld afgelopen dinsdag tijdens een bijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren over de leegstand in het kernwinkelgebied. We hebben van gedachten gewisseld over kansen voor winkels en horeca en wat dit vraagt van de betrokkenen. De bijeenkomst vond plaats in het leegstaande Blokker-pand. Heel illustratief natuurlijk. Lege, donkere etalages wil niemand. Het plan van aanpak heeft hoge prioriteit.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 28 november 2018

 

 

Verwant

Gennep

Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer willen bij de haven van Heijen een nieuwe watergeul aanleggen en het 27 hectare grote bedrijventerrein uitbreiden...

Column

In steden en dorpen over het hele land dreigen kermissen te verdwijnen als gevolg van dalende bezoekersaantallen en stijgende kosten. Lees de nieuwe column...

Gennep

Afgelopen vrijdag vond de tweede editie van het Sportgala Gennep plaats in Zaal Pica Mare. Het evenement was een groot succes, met stralende gezichten...

Video

Tijdens de extra raadsvergadering van 31 mei zijn na stemming drie wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026. Naast Janine van Hulsteijn (VVD), die na...