Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Eerste Woondealtafel Limburg
Eerste Woondealtafel Limburg

Regio

Eerste Woondealtafel Limburg

Demissionair minister Hugo de Jonge en Limburgse partners bespraken tijdens de eerste Woondealtafel de voortgang van het ambitieuze plan om tot 2030 26,550 nieuwe woningen te bouwen.

Op 29 november 2023 vond de allereerste Woondealtafel Limburg plaats, een belangrijk moment waarbij demissionair minister Hugo de Jonge, de Provincie Limburg, alle 31 Limburgse gemeenten, woningcorporaties en het Waterschap Limburg samenkomen.

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de voortgang van de eerder dit jaar ondertekende Woondeal Limburg.

 

Woondealtafel Limburg

 

In maart 2023 werden de handtekeningen gezet onder de Woondeal Limburg, waarin de ambitie werd vastgelegd om tot en met 2030 maar liefst 26.550 nieuwe woningen te realiseren. Bovenop deze vastgestelde doelen streven Limburg en haar partners naar nog eens 20.000 extra woningen. Een gedurfde aanpak om de groeiende behoefte aan huisvesting in deze regio aan te pakken.

 

Limburg op koers

 

Uit de eerste voortgangsmeting, gepresenteerd tijdens de Woondealtafel, blijkt dat Limburg tot nu toe op koers ligt in de realisatie van nieuwe woningen. De cijfers tonen aan dat er in 2022 en 2023 (tot en met het derde kwartaal) aanzienlijk meer woningen zijn gebouwd dan oorspronkelijk voorzien. Dit succes is toe te schrijven aan een doortastende aanpak, zowel in termen van aantallen als betaalbaarheid.

 

Woonmonitor 2023

 

Bouwklaar

 

Ondanks het optimisme rondom de behaalde resultaten, wijzen de betrokken partijen op uitdagingen voor de toekomst. Om het huidige tempo en de beoogde aantallen te handhaven, is er dringende aandacht nodig voor het versnellen van procedures rondom het bouwklaar maken van plannen en het verlenen van bouwvergunningen. Een essentieel onderdeel om de gestelde doelen te realiseren.

 

Ambities

 

Tijdens de Woondealtafel kwam ook de noodzaak naar voren om het aantal te bouwen woningen verder te verhogen. Demografische ontwikkelingen wijzen op een grotere behoefte aan nieuwe woningen op nationaal niveau dan aanvankelijk was voorzien bij het sluiten van de Woondeal. Limburg staat positief tegenover het verhogen van de aantallen en werkt aan een concreet voorstel om dit te realiseren tegen de volgende Woondealtafel in het voorjaar van 2024.

 

Mogelijkheden

 

Om deze uitbreiding te realiseren, hebben de Woondealpartners afgesproken gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Hierbij wordt gekeken naar Limburg als Grootschalige Woningbouw Locatie rond intercitystations en nabije omgeving, evenals kleinere ontwikkelingen aan de randen van dorpen en kernen. Een gezamenlijke inspanning om de groeiende behoefte aan huisvesting in Limburg kracht bij te zetten.

 

Verwant

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...

Gemeente Gennep

Regio Noord-Limburg ontvangt 10 miljoen euro van de regering om de regio gezonder en welvarender te maken, met focus op kennisnetwerken, groen ondernemen, talentontwikkeling,...

Ven-Zelderheide

Op 8 februari 2024 vond in Ven-Zelderheide de officiële aftrap plaats voor de verbouwing van de lokale kerk tot een multifunctionele accommodatie (mfa).

Gemeente Gennep

In Gennep werden het afgelopen jaar 54,1 bestuurders per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder beboet voor rijden onder invloed, waarmee de gemeente...