Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

huizenbouw Gennep
huizenbouw Gennep

Regio

Woonmonitor 2023

Limburg meldt recordaantal nieuwe woningen in 2022 met 4500 gerealiseerde huizen, in lijn met de doelen van de Limburgse Woondeal. Bevolkingsgroei en focus op betaalbare woningen worden benadrukt in de Woonmonitor 2023.

De Limburgse Woonmonitor van 2023 is gepresenteerd, en de resultaten zijn opmerkelijk. In tegenstelling tot de afgelopen tien jaar is de bevolking van Limburg in 2022 gegroeid, en er zijn meer dan 4500 nieuwe woningen gerealiseerd.

 

Deze cijfers laten zien dat de doelstellingen van de Limburgse Woondeal op schema liggen. Gedeputeerde Theuns benadrukt: “We hebben in Limburg afgesproken om tussen nu en 2030 in totaal 26.550 nieuwe woningen te bouwen. Als de situatie erom vraagt, streven we zelfs naar een ambitie van 20.000 extra woningen. Nu is het moment om deze extra ambitie samen met alle partners te realiseren.”

 

“Samen gaan we voor een groeiend Limburg, waar iedereen het recht heeft op een thuis. Als Provincie Limburg zetten we ons hier sterk voor in.”

 

Bevolkingsgroei

 

In 2022 groeide de bevolking van Limburg met meer dan tienduizend mensen. Dit is een opvallende verandering, aangezien de bevolking in de periode 2012-2022 gemiddeld met 477 mensen per jaar afnam. Hierdoor is het inwonertal weer op het niveau van eind 2006.

 

Woningbouw

 

In 2022 zijn er in Limburg 4.505 nieuwe woningen toegevoegd, wat meer is dan het voorgaande jaar (3.797). Tegelijkertijd werden 732 woningen gesloopt, waardoor het netto aantal toegevoegde woningen uitkwam op 3.773. Bijna 3.300 hiervan waren nieuwbouwwoningen, het hoogste aantal sinds 2009. Ruim 62% van deze toevoegingen viel in het betaalbare segment, en het aandeel huurwoningen was 59%.

 

Woondeal

 

De Woonmonitor laat zien dat de doelen van de Limburgse Woondeal op schema liggen. In de eerste periode (2022-2024) was het doel om 16.561 woningen toe te voegen, en in 2022 werden er al 4.505 gerealiseerd, wat overeenkomt met 27% van het totale aantal. Van deze nieuwe woningen was 65% in het betaalbare segment, wat vergelijkbaar is met het afgesproken percentage.

 

Uitdagingen

 

Hoewel de resultaten positief zijn, wijst de Woonmonitor op veranderingen in de markt en mogelijke uitdagingen. Het benadrukt het belang van voortdurende monitoring en samenwerking om oplossingen te vinden en ervoor te zorgen dat Limburg ook in de toekomst op koers blijft.

 

De Woonmonitor biedt waardevolle informatie over de woningmarkt, afkomstig van gemeenten en het CBS. Het rapport geeft een overzicht van landelijke en provinciale ontwikkelingen en actueel woonbeleid, gevolgd door gedetailleerde cijfers over 2022. Alle gegevens zijn beschikbaar op de pagina Woononderzoek.

 

Verwant

Gennep

Veiligheidsregio Limburg-Noord blust met succes de denkbeeldige Wild Fire tijdens een grootschalige oefenweek, waarbij Defensie cruciale bijstand verleent. Het uitgebreide scenario omvatte natuurbranden, luchtvaartincidenten...

Regio

Toerisme in Limburg bloeit op, met een recordaantal van 4.2 miljoen gasten in 2022, een stijging van 15% ten opzichte van 2015. De provincie...

Gemeente Gennep

Blauwtong slaat opnieuw toe in Limburg, met één bevestigd geval en twee verdenkingen bij schapenhouderijen. De NVWA houdt de verspreiding nauwlettend in de gaten,...

Regio

Op 6 november 2023 overleed oud-gouverneur Van Voorst tot Voorst, bekend om zijn integriteit en diplomatie. Zijn inzet voor Limburg en internationale samenwerking wordt...