Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Limburg overweegt gratis ov minima

Regio

Limburg overweegt gratis ov minima

Limburg overweegt gratis openbaar vervoer tijdens daluren voor inwoners met een minimuminkomen, door de introductie van de Meedoen Pas in 2024. Meer informatie op Gennep.News.

Limburg overweegt om inwoners met een minimuminkomen kosteloos gebruik te laten maken van het openbaar vervoer (ov) tijdens daluren.

 

Meedoen Pas

 

Het plan bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase en omvat het beschikbaar stellen van de Meedoen Pas. Dat is een ov-product van vervoersmaatschappij Arriva, aan mensen met lage inkomens.

 

Hoewel het streefdoel is om deze pas in 2024 te introduceren, ligt het definitieve besluit bij de Provinciale Staten van Limburg.

 

Hoofddoel is om het gebruik van het openbaar vervoer toegankelijker en laagdrempeliger te maken en tegelijkertijd gebruikers een breder maatschappelijk perspectief te bieden.

 

Bikker-gelden

 

Limburg overweegt een deel van de zogenaamde Bikker-gelden hiervoor te bestemmen. Het demissionaire kabinet heeft eerder dit najaar besloten om 300 miljoen euro toe te wijzen aan regionaal openbaar vervoer, na een motie van Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie).

 

Dit budget is bedoeld om prijsstijgingen van kaartjes te voorkomen en investeringen te stimuleren. Limburg heeft bijna 14 miljoen euro ontvangen, waarvan de helft is gereserveerd om een tariefstijging van bijna 12 procent voor reizigers terug te draaien, en het resterende bedrag kan worden geïnvesteerd.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Een ambitieus project om de flessenhals in de Maas bij Gennep te verbreden, belooft de waterstand bij hoogwater aanzienlijk te verlagen. Met een investering...

Regio

Limburgers en andere landbouwprovincies zijn voor versoepeling van stikstofregels, terwijl stedelijke gebieden strengere regelgeving wensen. Woonomgeving en opleidingsniveau spelen een rol bij deze opvattingen....

Gemeente Gennep

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 toont aan dat de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in Limburg verslechtert, met een toename van stress, ongezond gedrag...

Gemeente Gennep

Op 21 mei 2024 ging de campagne IkSwitch.nu van start in Gennep, met wethouder Frank Pubben en Leontien van Moorsel die het startschot gaven....