Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Wild zwijn

Regio

Wat doe je met een dood zwijn?

Het ministerie heeft een protocol opgesteld voor wat je moet doen als je in Limburg een dood wild zwijn aantreft. Doel hiervan is de preventie en vroegtijdige opsporing van Afrikaanse Varkenspest (AVP). Meer info op www.Gennep.News.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een protocol opgesteld voor wat je moet doen als je een dood wild zwijn aantreft.

 

 

Doel van het protocol Dood gevonden Wild zwijn is de preventie en vroegtijdige opsporing van Afrikaanse Varkenspest (AVP). De kans op verspreiding van de ziekte door wilde zwijnen wordt door deskundigen zeer klein genoemd. Zwijnen leggen in het wild immers maar kleine afstanden af.

 

 

Vind je in Limburg toch een dood wild zwijn?

 

 

Een kadaver dat géén sporen heeft van afschot, stroperij of van een verkeersongeval wordt beschouwd als verdacht. Meld dit dan bij grofwildcoördinator Cor Kouters van Fauna Beheer Eenheid Limburg, via 06-51211149 of 06-10822954 en houd minimaal vijf meter afstand van het dier. Pas als er een uitslag van het laboratorium bekend is en blijkt dat er géén AVP is aangetroffen mag het kadaver afgevoerd worden op de gebruikelijk wijze.

 

 

Is verplaatsing noodzakelijk vanwege de verkeersveiligheid? Pas dan strikte hygiëne toe.

 

 

Indien er sprake zou zijn van een bevestigde besmetting in Limburg (of binnen 10 km van de grens, waardoor een deel van Limburg tot de bufferzone zou gaan behoren) wordt er opgeschaald naar een zwaarder protocol. Tot die tijd geldt het protocol (december 2018) voor geheel Limburg.

 

 

Over zwijnen en zwijnerijen

 

 

Zwijnen in Limburg

 

 

In deze regio zijn zwijnen weer steeds vaker in het wild te bewonderen. Ze komen vanuit het Reichswald en tussen Groesbeek en Nijmegen zit een populatie. Vanwege de financiële risico’s die varkenshouders lopen in het geval van een AVP-uitbraak geldt het ‘nulstandbeleid’.

 

 

De provincie Limburg stimuleert de jacht op wilde zwijnen. Drijfjacht is verboden. Maar in overleg met minister Carola Schouten is afgesproken dat zogenoemde bewegingsjacht, zes jagers en zes helpers die de dieren ‘rustig opjagen’, is toegestaan.

 

 

De provincie heeft 120.000 euro uitgetrokken voor nachtkijkers om op wilde zwijnen te jagen. Op die manier kunnen wildbeheereenheden, ofwel jagers, efficiënter jacht maken op de beesten. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt nog overlegd of de jagers geluidsdempers op hun geweren mogen gebruiken.

 

 

Van de zwijnen die worden afgeschoten, wordt steekproefsgewijs een bloedmonster gecontroleerd op AVP. Tot op heden is dat niet aangetroffen. Voor mensen is de ziekte onschuldig.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 27 december 2018

 

 

Verwant

Regio

Saskia Borgers is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor het Waterschap Limburg, bevestigd door het unanieme besluit van het algemeen bestuur op 29 november 2023....

Gennep

Veiligheidsregio Limburg-Noord blust met succes de denkbeeldige Wild Fire tijdens een grootschalige oefenweek, waarbij Defensie cruciale bijstand verleent. Het uitgebreide scenario omvatte natuurbranden, luchtvaartincidenten...

Regio

Toerisme in Limburg bloeit op, met een recordaantal van 4.2 miljoen gasten in 2022, een stijging van 15% ten opzichte van 2015. De provincie...

Gemeente Gennep

Blauwtong slaat opnieuw toe in Limburg, met één bevestigd geval en twee verdenkingen bij schapenhouderijen. De NVWA houdt de verspreiding nauwlettend in de gaten,...