Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Afvalbeleid Gennep zet vol in op afvalscheiding
PMD Gennep-Zuid

Gemeente Gennep

Afvalbeleid onder druk

Het afvalbeleid van Gemeente Gennep staat onder druk door stagnatie in restafvalvermindering en uitdagingen bij voorgestelde maatregelen. Gemeente overweegt bestuurlijke samenwerking en herziening van papierinzameling en milieustations.

In een diepgaand afvalonderzoek, aangezwengeld door de gemeenteraad, zijn de pijnpunten van het afvalbeleid in Gemeente Gennep scherp in beeld gebracht.

 

De bevindingen, onthuld tijdens een informele bijeenkomst in september 2023, wijzen op een stagnatie in de inzamelresultaten. Dit brengt de haalbaarheid van landelijke doelstellingen ernstig in gevaar.

 

Obstakels

 

Met een constante hoeveelheid huishoudelijk restafval in de afgelopen jaren dreigt Gennep ver af te wijken van de doelstelling. Doel is om tegen 2025 slechts 30 kilogram restafval per inwoner te produceren. Dit legt een grote druk op het afvalbeleid van de gemeente.

 

Vooral het schrikbarende percentage Groente, Fruit, Tuinafval en etensresten (GFT+E) dat nog steeds in het restafval wordt aangetroffen, duidt op een schreeuwende behoefte aan verbeterde afvalscheiding. Dit benadrukt de noodzaak voor Gemeente Gennep om effectievere methoden te implementeren.

 

Maar de voorgestelde maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen, zoals het gratis aanbieden van GFT+E, stuiten op financiële en logistieke obstakels binnen het huidige inzamelcontract.

 

Kwetsbaarheid

 

Het afvalonderzoek onthult ook een verontrustende trend: marktpartijen zoals Renewi en Prezero trekken zich terug uit aanbestedingen voor huis-aan-huis inzameling. Dit legt de kwetsbaarheid van het huidige afvalbeleid bloot en dwingt Gemeente Gennep om bestuurlijke samenwerking met regionale partners te overwegen.

 

Het toekomstige lot van papierinzameling, in samenwerking met lokale verenigingen, is onzeker. Veranderende omstandigheden en een tanend enthousiasme bij vrijwilligers doen vragen rijzen over de haalbaarheid van deze werkwijze.

 

Het huidige milieustation blijkt te kampen met ruimtegebrek, waardoor optimale afvalscheiding bemoeilijkt wordt.

 

De gepresenteerde bevindingen uit het afvalonderzoek leggen Gemeente Gennep een zware last op de schouders. De uitdagingen zijn talrijk, maar de oplossingen lijken nog ver weg.

 

Afvalinzameling: Eens per vier weken

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...

Gemeente Gennep

IVN Maas en Niers biedt nu de kans om een hoogstam fruitboom te bestellen. Bestel vóór eind juni en haal jouw boom op 10...