Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gerda Franken-Derks

Gemeente Gennep

Evaluatie Posterboxen en LED-schermen

Op dit moment bevindt de gemeente Gennep zich in het proces van het evalueren van de effectiviteit van de posterboxen en LED-schermen. Deelnemen aan de enquête van de gemeente, kan via gennep.nl/vragenlijst-borden.

Gennep heeft sinds 2019 een verschuiving gezien in de manier waarop evenementen en reclame worden gepresenteerd in de openbare ruimte. De vertrouwde klassieke borden die decennialang dienden als aankondigingen, hebben plaatsgemaakt voor posterboxen en opvallende LED-schermen.

 

Dit pad heeft gemengde reacties teweeggebracht onder de inwoners en bezoekers van de stad. Een duidelijk en onbetwistbaar kenmerk van de nieuwe posterboxen en LED-schermen is hun vermogen om de aandacht te trekken van voorbijgangers en automobilisten.

 

De moderne uitstraling van deze media draagt bij aan een eigentijds beeld van Gennep, dat zowel bewoners als toeristen aanspreekt en een gevoel van dynamiek en vitaliteit uitstraalt.

 

Niettemin hebben vertegenwoordigers van lokale verenigingen en evenementenorganisatoren hun bezorgdheid geuit over de financiële implicaties van deze overgang. In vergelijking met de traditionele borden brengen de posterboxen hogere kosten met zich mee. Voor kleinschalige lokale initiatieven kan dit een uitdaging vormen, aangezien zij vaak al beperkte middelen hebben.

 

Sommige stemmen binnen Gennep hebben de visuele impact van de posterboxen en LED-schermen aangekaart. De vraag die rijst, is of deze opvallende elementen het unieke karakter en de historische esthetiek van de stad aantasten.

 

Een andere overweging is de mogelijke impact op de verkeersveiligheid. Terwijl de LED-schermen ongetwijfeld de aandacht trekken, kunnen ze ook potentieel afleiden van de weg, met mogelijk negatieve gevolgen voor de algehele veiligheid op straat.

 

Opmerkelijk genoeg behoren de meest prominente adverteerders op de borden tot de beheerders zelf, namelijk de gemeente Gennep en Jordans Sign & Promotions.

 

Op dit moment bevindt de gemeente Gennep zich in het proces van het evalueren van de effectiviteit van de posterboxen en LED-schermen. Deelnemen aan de enquête van de gemeente, kan via gennep.nl/vragenlijst-borden.

 

Verwant

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...