Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Financiële uitdagingen Overhandiging van 3581 handtekeningen voor zwembadbehoud in Gennep
Overhandiging van 3581 handtekeningen voor zwembadbehoud in Gennep

Gemeente Gennep

Financiële uitdagingen

Gennep kampt met financiële uitdagingen door verminderde steun van de regering. Wethouder Janine van Hulsteijn legt uit dat er jaarlijks tussen de 2,5 en 3 miljoen euro minder beschikbaar zal zijn vanaf 2026. Investeringen zoals een zwembad of gebouw in Ottersum worden mogelijk uitgesteld.

De gemeente Gennep staat voor grote financiële uitdagingen. Dit komt door een aanzienlijke verlaging van de inkomsten uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, zo laat wethouder Janine van Hulsteijn weten in een bericht aan de inwoners van de gemeente.

 

Den Haag

 

“Misschien hebt u er al iets over gehoord in de media: onze mooie gemeente staat voor grote financiële uitdagingen,” begint Van Hulsteijn. “Geld voor een zwembad of een MFA in Ottersum is niet gemakkelijk te vinden. En dat terwijl onze gemeente al jaren financieel gezond is. We hebben goedgevulde spaarpotten en onze begroting is voor meerdere jaren in balans.”

 

Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. “We krijgen straks minder geld. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten om in 2026 maar liefst 3 miljard (!) euro uit het gemeentefonds te halen. Dat betekent dat er vanaf 2026 veel minder geld binnenkomt om al onze taken uit te voeren,” legt Van Hulsteijn uit.

 

“Tegelijkertijd krijgen we er niet minder taken bij, maar juist meer. Daarnaast zal het overgebleven geld uit het gemeentefonds ook op een andere manier over de gemeenten verdeeld worden. En helaas… voor Gennep pakt dit niet goed uit.”

 

Impact

 

Deze veranderingen betekenen dat Gennep jaarlijks tussen de 2,5 en 3 miljoen euro minder zal ontvangen. “Uiteindelijk krijgen we voor elke inwoner van onze gemeente 150 euro minder aan inkomsten. We hebben het dan al snel over een totaalbedrag tussen de 2,5 en 3 miljoen euro per jaar. Op een begroting van ruim 60 miljoen is dat heel veel.”

 

“U kunt het vergelijken met het krijgen van minder salaris terwijl uw vaste lasten niet minder zijn geworden.”

 

Van Hulsteijn benadrukt dat de financiële uitdagingen niet het gevolg zijn van slecht financieel beheer.

 

“De financiële uitdagingen waarmee we te maken krijgen, komen dus niet voort uit financieel wanbeleid, maar omdat we simpelweg miljoenen euro’s minder gaan krijgen vanuit Den Haag.”

 

Reserves

 

De wethouder erkent dat de gemeente goedgevulde spaarpotten heeft, maar dat de mogelijkheden om deze te gebruiken beperkt zijn.

 

“Misschien denkt u nu: ‘en die goed gevulde spaarpotten dan?’ Die zijn er inderdaad, maar helaas mogen wij die door de wet- en regelgeving maar voor een heel klein deel inzetten. Onze toezichthouder, de provincie Limburg, controleert daar streng op. We kunnen ons spaargeld helaas dus niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken.”

 

Investeringen

 

Hoewel er een sterke wens is om te investeren in een zwembad en een MFA in Ottersum, is dit momenteel financieel niet haalbaar.

 

“Natuurlijk zou ik graag meteen aan de raad willen voorstellen om te investeren in een zwembad en een MFA in Ottersum. Maar ik moet realistisch zijn. Op dit moment hebben we niet genoeg financiële ruimte in onze begroting. Daar komt bij dat als we geld investeren in bijvoorbeeld een zwembad of een MFA in Ottersum, we de kosten van leningen en rente moeten meenemen in onze jaarlijkse uitgaven.”

 

Ambities

 

Om toch zoveel mogelijk ambities uit het coalitieakkoord te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente het traject Ruimte voor Ambities gestart. “Dat betekent dat we al onze uitgaven en inkomsten nog eens extra langslopen en kijken of ze nog passend zijn bij onze doelen. Daarmee hopen we voor ruimte te zorgen voor bijvoorbeeld investeringen in het zwembad.”

 

“Het is een intensief en moeilijk traject, want er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De definitieve keuzes worden uiteindelijk door de gemeenteraad gemaakt.”

 

Beslissingen

 

Van Hulsteijn hoopt voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben over de financiële ruimte voor de ambities van de gemeente. “We hopen voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben of er ruimte is voor onze ambities en zo ja, hoeveel. Ik kan u dus nu nog niet vertellen wat de keuzes zullen zijn die we aan de raad kunnen voorleggen.”

 

Betrokkenheid

 

Tot slot moedigt de wethouder inwoners aan om te reageren op haar bericht. “Wilt u hierop reageren? Mail dan naar communicatie@gennep.nl. Dank voor uw aandacht.”

 

Met deze openheid van zaken hoopt wethouder Janine van Hulsteijn begrip en steun te krijgen van de inwoners voor de noodzakelijke keuzes die de gemeente moet maken in deze financieel uitdagende tijden.

 

Verwant

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...