Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Protestmars in Gennep voor Inclusief Onderwijs

Gennep

Mikado laat van zich horen

In Gennep protesteert basisschool Mikado met ouders, leerlingen en leraren tegen de beperkte toegang tot het Kind Expertise Centrum (KEC). De gemeente overweegt de school elders te huisvesten, wat tot een groeiend conflict leidt, met een definitieve beslissing gepland voor 30 oktober.

Gennep was vandaag het toneel van een opmerkelijke confrontatie, waarbij leerlingen, ouders, leraren en andere belanghebbenden van Speciaal Onderwijs Mikado (SO Mikado) de straat op gingen om hun onvrede te uiten.

 

Met spandoeken en stenen in de hand trokken ze van de tijdelijke locatie in de voormalige Maria Goretti-school, via het Kind Expertise Centrum (KEC), naar het gemeentehuis.

 

 

Jos van Summeren, het hoofd van Mikado, sprak op het Ellen Hoffmannplein en benadrukte het cruciale belang van inclusief onderwijs. Hij legde de nadruk op de vastberadenheid van Mikado om niet alleen hun eigen leerlingen, maar de gehele gemeenschap te dienen door bij te dragen aan inclusief onderwijs.

 

De onvrede begon toen bleek dat het KEC, dat in 2021 haar deuren opende, te klein was om iedereen te huisvesten. Dit betekende dat kinderen tussen 4 en 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand werden buitengesloten, een situatie die volgens velen onacceptabel was.

 

Stiemensweg

 

Andere schoolbesturen met scholen in het KEC in Gennep sloten zich aan bij Mikado in hun verlangen om het KEC te betrekken. Desondanks werd adviesbureau Nul25 door het college ingeschakeld om het KEC-scenario grondig te onderzoeken en te vergelijken met de optie van huisvesting aan de Stiemensweg.

 

Het college concludeerde dat de uitbreiding van het KEC problematisch was vanwege de verwachte groei van het aantal leerlingen op korte en lange termijn, wat zou leiden tot ongewenste en voortdurende uitbreidingen, zowel in omvang als financiën.

 

Op basis van deze bevindingen stelden schoolbesturen een nieuw scenario voor, namelijk nieuwbouw in de directe omgeving van het KEC. Het college achtte ook dit plan niet verstandig en dringt er nu bij de gemeenteraad op aan om SO Mikado onderdak te bieden in het pand aan de Stiemensweg 175.

 

De burgemeester en wethouders hebben dus een andere visie dan het schoolbestuur van Punt Speciaal (Mikado) en ook dan de besturen van scholen die al gebruikmaken van het KEC. Zij pleiten voor de bouw van een nieuwe school voor Mikado, als uitbreiding van het kindcentrum niet mogelijk is, omdat zij het belangrijk vinden dat kinderen, ongeacht hun beperking, samen naar school kunnen gaan.

 

Luchtkasteel

 

Tijdens deze onrustige bijeenkomst liet wethouder Frank Pubben merken dat hij niet van plan was om in debat te gaan met een lid van het publiek, wat resulteerde in een gespannen sfeer. Jos van Summeren beëindigde het evenement met de krachtige oproep: “Laat het KEC in Gennep geen luchtkasteel zijn! Als dat betekent dat Mikado langer in hun huidige gebouw moet blijven, zijn ze daartoe bereid. Mikado heeft maar één doel voor ogen: een steentje bijdrage aan inclusief onderwijs.”

 

De gebeurtenissen van vandaag laten zien dat er een toenemend conflict is tussen de school en de gemeente over de toekomst van het onderwijs in Gennep. Op 30 oktober zullen de politieke partijen in Gennep een definitieve beslissing nemen over de toekomst van Mikado.

 

Petitie voor inclusief onderwijs

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Regio

Extravaganza op Elzendaalcollege Boxmeer biedt op 29 februari en 1 maart een avond vol wereldse optredens, geïnspireerd door steden over de hele wereld. Leerlingen...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...