Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

KEC Ganapja Gennep

Column

Column: Luchtkasteel

De gemeente Gennep staat onder vuur vanwege financiële verspilling en slechte besluitvorming in het ambitieuze Kind Expertise Centrum (KEC) project, dat nadelige gevolgen heeft voor kinderen met speciale behoeften en de lokale gemeenschap. Lees de column van Dwarsliggert op Gennep.News.

Het zit Mikado niet mee! Deze instelling voor speciaal onderwijs in Gennep ziet voorlopig geen nieuwe school in het vooruitzicht. En waarom?

 

De gemeente Gennep lijkt maar niet te kunnen ophouden met het dwarsbomen van Mikado’s plannen, zelfs binnen dat hele Kinder Expertise Centrum Ganapja (KEC) dat ze een paar jaar geleden hebben opgetuigd.

 

Mikado toch naar Stiemensweg

 

Laten we eerst even teruggaan naar dat hele KEC-verhaal, dat je zonder enige twijfel kunt bestempelen als één van de grootste politieke mislukkingen in de regio. Echt, je zou bijna medelijden krijgen als het niet zo triest was.

 

Het begon allemaal met grootse plannen voor een nieuwe school. Jaren geleden zag iedereen in Gennep de bui al hangen, behalve een paar koppige lui in de gemeenteraad die dachten dat ze het beter wisten dan de rest. Wat een tragische beslissing was dat!

 

Nieuwbouw

 

In maart 2017 stond de gemeente voor de keuze: hoe moet de toekomst van het basisonderwijs in Gennep eruitzien en waar moet het komen? Ze hebben alle opties minutieus doorgespit, van het opknappen van bestaande scholen tot het bouwen van iets nieuws.

 

Het college van Gennep was overtuigd: nieuwbouw was de enige weg naar een duurzame en toekomstbestendige educatie-wonderwereld waarin allerlei soorten onderwijs harmonieus zouden samenkomen. Ze droomden van een luchtkasteel vol samenwerkingskansen.

 

Nou, de meeste Gennepenaren waren sceptisch, om het zacht uit te drukken. In plaats van naar het achterstallige onderhoud te kijken of serieus te overwegen om in bestaande gebouwen te integreren, ging de gemeente resoluut voor de duurste en waarschijnlijk de meest domme optie: nieuwbouw.

 

Besparen

 

Dacht je dat het slopen van scholen en het bouwen van iets nieuws een eitje zou zijn? Dan heb je het goed mis! Het college koos eerst de locatie waar de Maria Goretti-school nog stond (een schoolgebouw dat in 1955 werd gebouwd en in 1995 al een flinke opknapbeurt kreeg, maar in 2018 nog steeds uitstekend functioneerde).

 

Dit gebouw was niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk en had ruimere klaslokalen dan de norm. Kortom, er was niets mis mee. Het was een van de beste schoolgebouwen in Gennep. Maar nee hoor, weg ermee!

 

De gemeente Gennep dacht dat ze miljoenen zouden besparen door de Maria Goretti (nu Stella Nova), Elckerlyc en De Piramide te slopen en te vervangen, ook al waren deze gebouwen in uitstekende staat. Waarom niet gewoon alles op een hoop gooien, moeten ze hebben gedacht.

 

Maar serieus, wie gelooft er nou dat al die schoolgebouwen financieel tot op de draad versleten waren? Volgens die logica zou de hele stad Gennep plat moeten! Maar ach, de vraag of de burgers, ouders en kinderen wel zaten te wachten op een gezamenlijk onderwijsgebouw, was al lang en breed van tafel geveegd.

 

Dat luchtkasteel moest en zou er komen, koste wat het kost!

 

Locatie

 

De locatie voor het nieuwe IKC was natuurlijk cruciaal, vooral als je bedenkt dat het gebouw maar liefst 600 kinderen moest huisvesten. De meesten van hen zouden gebracht en gehaald worden, sommigen te voet of per fiets, maar velen met de auto, taxi of taxibusje, vooral van De Piramide en Mikado. En laten we de volwassenen, zoals leerkrachten en ander schoolpersoneel, niet vergeten die ook ergens hun auto moesten parkeren.

 

Dat bracht een enorme logistieke uitdaging met zich mee, en de toegang en parkeermogelijkheden werden cruciaal. Deze factoren speelden een sleutelrol bij het kiezen van de juiste locatie.

 

De Picardie was ook de thuisbasis van het zwembad, de sporthal en het zalencentrum van Sportcentrum Pica Mare. Het parkeerterrein bij Pica Mare veroorzaakte al problemen met evenementen en wedstrijden in de aangrenzende woonwijk.

 

Proces

 

Er waren twee plannen: rechtsom en linksom. Het rechtsom-plan zou ten koste gaan van Maria Goretti en het terrein daaromheen, maar dat viel af vanwege de verwachte verkeersproblemen. Wat overbleef was het linksom-plan.

 

Dit hele project zou de gemeente Gennep naar verluidt minstens 7 miljoen euro gaan kosten. Ondanks dat enorme prijskaartje leek het erop dat de ouders nauwelijks of helemaal niet werden gehoord in dit proces. Aan de andere kant bleken de kosten voor adviseurs die bij dit project betrokken waren, zoals CRA Vastgoed Parkvisie, Bureau Kragten, Penta Rho en Nul25, buitensporig hoog te zijn.

 

In de gemeenteraad kreeg het voorstel echter brede steun bij de stemming. Dit betekende dat Gennep een aanzienlijk bedrag van 100.000 euro beschikbaar stelde, alleen al als voorbereidingskrediet. Bovendien was er een flinke som van 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van die nieuwe locatie.

 

Stoelendans

 

De schoolgebouwen van Elckerlyc en De Piramide, en zelfs het multifunctionele gebouw De Meander dat er nog maar 10 jaar stond, werden zonder aarzeling gesloopt. Op die grond zou het langverwachte luchtkasteel verrijzen.

 

Hoewel dit klinkt als een eenvoudige oplossing, was dat natuurlijk niet het geval! Er waren tal van uitdagingen, van verkeersveiligheid tot aanpassingen aan het gebouw, het organiseren van gymlessen en het regelen van vervoer voor leerlingen die verder weg woonden naar een tijdelijk gebouw. Het kostte een berg tijd, moeite en financiële middelen om een comfortabele en veilige omgeving te creëren, zelfs als het slechts tijdelijk was.

 

Andere instanties ondervonden ook tijdelijke gevolgen van de nieuwbouw, behalve De Piramide. Er ontstond een soort ‘stoelendans’: Spring Peuterspeelzaal verhuisde naar Spring de Paddenstoel aan de Kleermakersgroes. Spring BSO bleef in de Maria Goretti, maar verhuisde intern. Op de Maria Goretti werden ook drie lokalen ingericht voor leerlingen van Mikado, die op hun beurt weer plaats moesten maken voor het tijdelijke onderkomen van Elckerlyc.

 

Het was een stoelendans waarbij de muziek abrupt stopte en Mikado uiteindelijk geen plekje had.

 

Tegenstand

 

Janine van Hulsteijn, toen nog geen wethouder maar VVD-raadslid, liet destijds regelmatig doorschemeren ook geen goed gevoel te hebben over het IKC. De eerste belanghebbenden, ouders en kinderen, waren volgens haar in het proces helemaal nog niet meegenomen. Ondanks haar bedenkingen moest ze toch maar met de kudde meelopen en de plannen van haar partij steunen.

 

Ongeacht alle tegenstand ging het gewoon door. Elckerlyc, De Piramide, De Meander en de oude mavo aan de Picardie 62 werden zonder aarzeling met de grond gelijk gemaakt. En vanwege alle ophef besloten ze het IKC voortaan het KEC (Kind Expertise Centrum) te noemen, in een poging om de kritische geluiden te sussen.

 

Maar de volgende misser stond alweer in de startblokken.

 

Kosten

 

De kosten van dat hele KEC liepen veel hoger op dan het bedrag dat de gemeenteraad in 2017 had goedgekeurd voor het nieuwe schoolgebouw. De gemeente Gennep kwam tot die conclusie nog voordat de eerste steen was gelegd.

 

De plannen pasten niet meer binnen het budget dat aan de gemeenteraad was voorgelegd, omdat het gebouw en de speelruimte groter werden en omdat het Rijk strengere eisen stelt aan de duurzaamheid van gebouwen. De extra verkeers- en parkeermaatregelen, samen met de explosief gestegen bouwkosten, deden de kosten flink stijgen.

 

Maar was dat budget ooit wel realistisch?

 

Zonder dat KEC zouden die ouwe schoolpanden aan een flinke opknapbeurt toe zijn, en dat zou natuurlijk weer een hoop pegels kosten. Maar nieuw is nou ook niet bepaald synoniem voor onderhoudsvrij, zeker niet als je bedenkt hoe die bouwkosten de pan uit gerezen zijn.

 

Valt het allemaal nog wel te rijmen, financieel gezien? Nou, ik denk dat je daar gerust een retorische vraagteken bij kunt zetten.

 

Vertragingen

 

Dankzij vertragingen had de Openbare Jenaplanschool Elckerlyc het geluk om hun tijdelijke verhuizing naar het nieuwe gebouw nog even uit te stellen, zodat ze nog even konden genieten van hun oude gebouw.

 

Natuurlijk, er was voor de vorm een inspraakavond van de gemeente, maar de voorbereidingen voor het nieuwe schoolgebouw gingen ondertussen gewoon door.

 

Tijdens Elckerlyc’s tijdelijke verblijf bleek al snel dat de verkeerssituatie rondom het schoolgebouw aan de Stiemensweg verre van ideaal was. Verkeerschaos, aanpassingen aan het gebouw, regelen van gymlessen en het organiseren van vervoer voor leerlingen die verder weg woonden naar de tijdelijke locatie – het was één grote chaos.

 

Toekomstbestendig

 

Maar dat was nog niet alles. De bouw van dat KEC-luchtkasteel maakte al snel duidelijk dat het nieuwe gebouw “toekomstbestendig” zou zijn, terwijl werd verwacht dat er in de toekomst minder kinderen zouden zijn. Dus het gebouw was veel te klein. Het KEC (3309 m²) was nauwelijks groter dan de gecombineerde oppervlakte van de toenmalige gebouwen van Elckerlyc, De Piramide en De Meander (3303 m²).

 

Dit betekent dat de huidige generaties nog jarenlang vastzitten in een gebouw dat niet aan hun behoeften voldoet.

 

Het doet me denken aan die situatie bij Norbertushof waarbij ouderen werden ondergebracht in benauwde barakken zonder goed functionerende liften, en waar ze hun laatste jaren moesten doorbrengen. Vroeger kwam de politiek in opstand, nu deden ze het zelf.

 

Kind van de rekening

 

De leerlingen van Mikado zijn de dupe. Wat betekent dat voor die kinderen tussen 4 en 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand? Helaas worden zij uitgesloten van dat nieuwe gebouw. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want het KEC was juist bedoeld om hen te helpen.

 

Zelfs andere schoolbesturen met scholen in het KEC wilden dat Mikado zich zou aansluiten om daar les te geven. Maar na al die ophef stellen de schoolbesturen nu maar voor om ergens anders een nieuw gebouw voor Mikado neer te zetten. Ook dat is geen goed plan volgens het college. Wat een verrassing! Ze willen gewoon Mikado proppen in dat oude gebouw aan Stiemensweg 175 en er wat kleingeld tegenaan gooien voor renovatie.

 

De burgemeester en wethouders hebben dus een totaal ander idee dan het schoolbestuur van Punt Speciaal (Mikado), en ook dan de scholen die al gebruikmaken van het KEC, die het wél heel belangrijk vinden dat kinderen, ongeacht hun beperking, samen naar school kunnen gaan.

 

Ondertussen zitten de leerlingen van Mikado al jarenlang in ruimtes van het voormalige Maria Goretti-gebouw, terwijl ze uitkijken op het pand waar ze eigenlijk al hadden moeten zitten.

 

Het is duidelijk dat er destijds geen gebrek was aan waarschuwingssignalen, behalve misschien bij sommige volksvertegenwoordigers. Het is hoog tijd dat de gemeente Gennep haar verantwoordelijkheid neemt en de belangen van Mikado serieus gaat nemen, in plaats van hen voortdurend dwars te zitten.

 

We hebben hier te maken met een gemeente die haar eigen plannen doordrukt, financieel in de knel raakt en kinderen met speciale behoeften in de steek laat!

 

Kortom, welkom in Gennep, waar het enige dat groeit de lijst van gemaakte fouten is.

 

Dwarsliggert

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Heijen

Op vrijdag 23 februari vond de feestelijke opening plaats van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Heijen. Met de afronding van de verbouwing is het...

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...