Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennepermolen Gennep

Gennep

PvdA wil openheid over Gennepermolen

De PvdA heeft gevraagd om meer openheid en transparantie met betrekking tot de Gennepermolen, een bouwproject dat voor veel discussie heeft gezorgd. De partij maakt zich zorgen over de gang van zaken rondom dit project. Meer informatie op Gennep.News.

De PvdA heeft gevraagd om meer openheid en transparantie met betrekking tot de Gennepermolen, een bouwproject dat voor veel discussie heeft gezorgd. De partij maakt zich zorgen over de gang van zaken rondom dit project en roept op tot een grondige evaluatie van het grondverkoopproces en het vrijgeven van alle relevante documenten.

 

Na protesten van inwoners heeft de gemeenteraad besloten om aanpassingen door te voeren in het bouwontwerp van de Gennepermolen. Deze aanpassingen worden door de PvdA gezien als erkenning voor de zorgen van de inwoners over het uitzicht en de leefomgeving van Gennep. Desondanks heeft de PvdA benadrukt dat er nog steeds vragen zijn over de diversiteit in woningsegmenten en de behoefte aan betaalbare woningen.

 

Transparantie

 

De PvdA wil dat het grondverkoopproces van de Gennepermolen grondig wordt onderzocht. De partij maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie en openheid in dit proces, en roept op tot de volledige en tijdige vrijgave van alle documenten die hiermee verband houden.

 

“Het niet publiceren van alle stukken naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet Open Overheid heeft twijfels doen rijzen over mogelijke ongelijke behandeling van partijen.”

 

Column: Molensteen

 

Het is volgens de PvdA van essentieel belang dat alle betrokken partijen gelijk worden behandeld in het grondverkoopproces.

 

“Het gebrek aan informatie belemmert zowel de burgers als de gemeenteraad om een volledige beoordeling te maken van de eerlijkheid en transparantie van het proces.”

 

 

Verwant

Column

In Gennep waait een financiële storm die even logisch is als een naaktkat met een bontjas. De gemeente beweert, met een grijns die breder...

Ottersum

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter,...

Politiek

Petra Dassen en Jan Schrijen zijn gevraagd om een coalitie te vormen in de provincie Limburg. De coalitie zal bestaan ​​uit de grootste partij,...

Gennep

De bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan bij de Gennepermolen in Gennep is tijdelijk stopgezet. Het ontwerp wordt aangepast omdat er onvoldoende draagvlak is bij de...