Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Elckerlyc verhuist naar Mikado

Openbare Jenaplanschool Elckerlyc verhuist naar het voormalige gebouw van SO Mikado aan de Stiemensweg in Gennep. Zoals het er nu naar uitziet, vindt de verhuizing naar de tijdelijke locatie plaats in de zomervakantie van 2019.

 

 

Het huidige schoolgebouw van de Elckerlyc gaat tegen de vlakte. Op het terrein moet plaats worden gemaakt voor het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC). Omdat de school Mikado niet meer als zodanig gebruikt wordt, is deze locatie beschikbaar voor de tijdelijke situatie. In de periode dat er gesloopt en gebouwd wordt moeten de leerlingen van Elckerlyc hun lessen volgen in het gebouw aan de Stiemensweg.

 

 

Mikado Stiemensweg Gennep

Het schoolgebouw van Mikado aan de Stiemensweg in Gennep

 

 

KEC / IKC

 

Wij hebben nog niet alle puntjes op de i en zijn nog in gesprek met de gemeente over een aantal zaken als verkeersveiligheid, aanpassingen aan het gebouw, waar gaan we gymen en kunnen we vervoer regelen voor de leerlingen waarvoor de afstand naar het tijdelijke gebouw (te) groot is?

 

 

Aldus directeur Leontine Müskens-Schelfhout van Elckerlyc.

 

 

Wij hebben ons gericht op het feit dat we alle klassen bij elkaar wilden houden en willen een – weliswaar tijdelijke maar ook – prettige en veilige omgeving binnen en buiten voor de kinderen en het team creëren.

 

 

Ook voor de andere betrokken instanties, met uitzondering van De Piramide, heeft de nieuwbouw tijdelijke gevolgen. Spring Peuterspeelzaal verhuist naar Spring de Paddenstoel aan de Kleermakersgroes. Spring BSO blijft in de Maria Gorettischool maar verhuist intern. Op de Maria Goretti worden ook drie lokalen ingericht voor leerlingen van SO Mikado.

 

 

Maria Goretti

De Maria Goretti aan Picardie in Gennep

 

 

Uitgangspunt van de schooldirecteuren, hun schoolbesturen, Spring Kinderopvang, de gemeente en de betrokken partijen is de tijdelijke huisvesting te organiseren in bestaande gebouwen, waar nu al onderwijs of opvang wordt geboden. Voor de bouwkundige aanpassingen maken de scholen zelf een programma van eisen dat ze bespreken met de gemeente. Zodra de betrokken partijen het eens zijn, kan er gestart worden met de uitvoering.

 

 

KEC / IKC

 

 

Reacties