Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Mikado Gennep Stiemensweg

Gennep

Mikado toch naar Stiemensweg

Het College van Gennep adviseert SO Mikado te huisvesten in Stiemensweg 175 met een budget van € 770.000, na een onderzoek naar uitbreiding van het KEC en nieuwbouwopties. De gemeenteraad zal in komende vergaderingen beslissen over de toekomstige huisvesting van SO Mikado.

Het Gennepse College van Burgemeesters en Wethouders heeft een advies op tafel gelegd met betrekking tot de huisvesting van Speciaal Onderwijs Mikado (SO Mikado). Het voorstel blijkt te zijn om SO Mikado onderdak te bieden in het pand aan Stiemensweg 175, met een forse prijskaartje van maar liefst € 770.000.

 

De aanleiding voor dit onderzoek dateert van eind 2022, toen er serieus werd nagedacht over de uitbreiding van het Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja om SO Mikado te huisvesten. Tegelijkertijd werd onderzocht of SO Mikado terug kon keren naar het pand aan Stiemensweg 175, in samenwerking met Stichting Punt Speciaal, het schoolbestuur van SO Mikado.

 

De leiders en bestuurders van Mikado en het KEC benadrukten herhaaldelijk dat aansluiting bij het KEC, bij voorkeur in hetzelfde pand, de meest logische oplossing was.

 

Mikado heeft in het verleden al een kans misgelopen om in het nieuwe Kind Expertise Centrum gehuisvest te worden en voelde zich eerder in de steek gelaten, omdat de gemeente beloftes niet nakwam, terwijl wethouder Frank Pubben volhield dat Mikado zelf een andere locatie had gekozen vanwege ruimtegebrek.

 

VIDEO: Ruimtegebrek KEC

 

Bij de nieuwbouw van het KEC, dat in 2021 haar deuren opende, werd al snel duidelijk dat er een probleem was. Het gebouw was te klein om iedereen te kunnen verwelkomen. En wat betekende dat dan voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand? Nou, helaas werden zij uit de nieuwbouw geweerd. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want het KEC was juist bedoeld om hen te helpen.

 

Ook andere schoolbesturen met scholen in het nieuwe Kind Expertise Centrum in Gennep schaarden zich achter Mikado in hun verlangen om bij het KEC aan te sluiten. Het college heeft desondanks adviesbureau Nul25 ingeschakeld om het KEC-scenario grondig te onderzoeken en te vergelijken met de optie van huisvesting aan Stiemensweg 175, op basis van visie, ruimte, tijd en financiën.

 

Het college concludeert nu dat de uitbreiding van het huidige KEC geen goed idee is, vooral vanwege de verwachte groei van het aantal leerlingen op korte en lange termijn, wat ongewenste en voortdurende uitbreidingen met zich mee zou brengen, zowel in omvang als financiën.

 

Na de bevindingen van het college hebben de schoolbesturen een nieuw scenario voorgesteld: nieuwbouw in de directe omgeving van het KEC. Het college oordeelt echter dat ook dit plan niet verstandig is.

 

Het college adviseert nu met klem de gemeenteraad om SO Mikado onderdak te bieden in het pand aan Stiemensweg 175 en daarvoor een budget van € 770.000 beschikbaar te stellen voor renovatie.

 

De burgemeester en wethouders hebben dus een ander idee dan het schoolbestuur van Punt Speciaal (Mikado), en ook dan de besturen van scholen die al gebruikmaken van het Kind Expertise Centrum. Ze willen graag dat er een nieuwe school voor Mikado wordt gebouwd, als uitbreiding van het kindcentrum niet mogelijk is.

 

Omdat zij het wél heel belangrijk vinden dat kinderen, ongeacht hun beperking, samen naar school kunnen gaan.

 

“Dat noemen we inclusief onderwijs.”

 

Binnenkort gaan de politieke partijen in Gennep praten en een besluit over de definitieve beslissing nemen over de toekomstige huisvesting van Mikado. De raadsvergaderingen op 9 en 30 oktober worden cruciaal.

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Het Interreg-project Niers-fietspad is goedgekeurd door de Interregcommissie van euregio Rijn-Maas-Noord. Het vernieuwde fietspad beoogt een betere fietservaring en toegankelijkheid voor zowel lokale fietsers...

Gemeente Gennep

Autodelen is dé oplossing voor gedeeld autogebruik, kostenbesparing en milieuvoordeel. Ontvang gratis advies en start jouw deelauto-initiatief vandaag nog! De gemeente Gennep en Trendsportal...

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...