Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

All posts tagged "nul25"

Gennep

Op dinsdag 14 maart bezochten de (burger)raadsleden en het college van B en W van de gemeente Gennep het Kind Expertisecentrum Ganapja. Het centrum...

Gennep

Maandagavond 30 september. In de raadszaal van Gennep wordt in een raadsinformatiebijeenkomst de stand van zaken uiteengezet over de voortgang van het realiseren van...

Maria Goretti Maria Goretti

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het IKC is meteen al te klein. Het Integraal Kindcentrum (3309 m²) is nauwelijks groter dan de huidige bebouwing van Elckerlyc, De Piramide en...