Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

KEC Ganapja Gennep

Gennep

Triomf voor inclusief onderwijs in Gennep

Alle politieke partijen in Gennep hebben zich verenigd om de toekomst van Speciaal Onderwijs Mikado te waarborgen, na kritiek op het Kind Expertise Centrum (KEC). Er worden vier nieuwe leslokalen gebouwd om aan de groeiende vraag naar speciaal onderwijs in de regio tegemoet te komen.

Alle politieke partijen in Gennep hebben hun handtekening gezet om de toekomst van Speciaal Onderwijs Mikado (SO Mikado) te waarborgen. Dit historische moment volgt na maanden van onrust en onvrede binnen de gemeenschap, ontstaan toen het Kind Expertise Centrum (KEC), dat in 2021 de deuren opende, tekortschoot in het bieden van onderwijsaanbod aan alle kinderen tussen 4 en 12 jaar met ontwikkelingsachterstanden.

 

Het was een ogenschijnlijk onmogelijke strijd. Mikado was ooit beloofd een plekje in het glimmende nieuwe KEC te krijgen, maar dat bleek tijdens de bouw al te krap.

 

Buitengesloten

 

De Gennepse samenleving was in rep en roer door deze situatie, met verhitte debatten en groeiende ontevredenheid onder ouders, leerkrachten en inwoners. Velen beschouwden het als onaanvaardbaar dat kinderen met speciale behoeften werden buitengesloten en spraken hun ongenoegen luid en duidelijk uit.

 

De kentering kwam op 30 oktober, toen de politieke partijen van Gennep bijeenkwamen om het lot van Mikado te bespreken. De opkomst van het publiek was zo massaal dat de raadszaal ontoereikend was. In een aparte ruimte in het gemeentehuis konden belangstellenden de ontwikkelingen volgen.

 

De opkomst was zo massaal dat de raadszaal ontoereikend was, in een aparte ruimte konden belangstellenden de ontwikkelingen volgen

 

In een opmerkelijke en eensgezinde beslissing gaven uiteindelijk alle partijen hun steun aan Mikado en de kinderen die er speciaal onderwijs volgen. Voor talloze ouders brak een zucht van verlichting aan. Een van hen benadrukte de kracht van de gemeenschap en het belang van gezamenlijke inspanningen:

 

“Dit illustreert opnieuw wat er mogelijk is wanneer de gehele bevolking en de gemeenschap gezamenlijk strijden. Samen hebben we de beslissing weten om te buigen en een positieve wending gegeven aan de toekomst van Mikado.”

 

 

Het lijkt erop dat de publieke opinie, onderstreept door een door ruim 1700 handen ondertekende petitie, een doorslaggevende rol heeft gespeeld in dit proces. De aanhoudende media-aandacht rondom deze kwestie, inclusief de protestmars van afgelopen donderdag en de uitzending van het programma Hart van Nederland, heeft de zaak scherp op de kaart gezet.

 

Mikado laat van zich horen

 

Nieuwe leslokalen

 

Dit bracht sommige politici in een lastig parket, met name degenen die eerder geen expliciete steun hadden betuigd aan het KEC. De prangende vraag die door D66 werd gesteld, namelijk waarom wethouder Frank Pubben plotseling besloot om voor het KEC te kiezen, terwijl hij nog maar kort geleden een kind beloofde dat er elders een nieuw schoolgebouw voor hem zou komen, bleef onbeantwoord.

 

Maar dat maakte niet uit. Het belangrijkste was dat er nu hoop gloort voor Mikado, hoewel de schoolbesturen eerst nog onderling moeten babbelen en het verlossende ‘ja’ voor het einde van het jaar moeten geven. Er zullen vier nieuwe leslokalen worden gebouwd.

 

Als de schoolbesturen beloven dat het totale aantal lokalen niet boven de 32 zal uitkomen, kunnen de Mikado-kinderen drie van die nieuwe lokalen benutten. Zoniet, dan mag Mikado alsnog haar intrek nemen in dat opgeknapte Stiemensweg-gebouw, waarvoor Gennep toch al 770.000 euro opzij had gezet.

 

Toekomst

 

Hiermee wordt een eerste stap gezet om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar speciaal onderwijs in de regio. Desalniettemin is het essentieel om in gedachten te houden dat deze kwestie nog altijd vragen oproept omtrent de toekomstige groei van Mikado.

 

Als de behoefte aan speciaal onderwijs blijft toenemen, zullen schoolbesturen belast zijn met het managen van de situatie, en kan er eventueel een stop op nieuwe leerlingen worden ingesteld. Toekomstige leerlingen zouden dan elders onderwijs moeten volgen. Niettemin lijkt de Gennepse gemeenschap op dit moment een belangrijke triomf te hebben behaald in haar strijd voor inclusief onderwijs.

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Gennep

Op 18 februari 2024 herdacht Gennep de bevrijding van 79 jaar geleden. Het komende jaar staat in het teken van diverse herdenkingsactiviteiten, verdeeld over...

Gennep

Op Paaszaterdag 30 maart vindt in Gennep de jaarlijkse Norbertus Wandeltocht plaats, georganiseerd door Stichting Vrienden van Norbertus. Het evenement heeft tot doel fondsen...