Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Achates Sportpark Niersvallei Ottersum

Ottersum

Zorgen om velden Achates blijven bestaan

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter, het lijkt erop dat deze betrokkenheid slechts een schijnvertoning is. Meer informatie op Gennep.News.

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter, het lijkt erop dat deze betrokkenheid slechts een schijnvertoning is, aangezien de zorgen en bezwaren van de buurtbewoners met betrekking tot de gekozen locatie worden genegeerd.

 

Dat zegt Roger Geutjes, lid van de werkgroep Ottersums Veld, maakt duidelijk dat het draaien van een lichtmast niet voldoende is om de zorgen van de omwonenden weg te nemen. Desondanks wordt de verhuizing van Achates naar de noordkant van het dorp gepresenteerd als een geweldige kans om een nieuw sportpark te realiseren zonder grote financiële inspanningen van de club zelf.

 

De bezorgdheid van de toekomstige buren over mogelijke overlast van voetballers, verlichting, geluid en verkeer naar het sportpark wordt gebagatelliseerd. Hoewel zij eerder al hun protest hebben laten horen tegen de keuze voor de locatie naast hun wijk, lijken hun stemmen nu te worden genegeerd.

 

Het is onduidelijk of er serieus is gekeken naar alternatieve locaties en of er nog ruimte is om een betere optie te vinden. De aankoop van het betreffende stuk grond is al afgerond, wat suggereert dat de keuze voor deze locatie als definitief wordt beschouwd.

 

“Het lijkt erop dat de buurtbewoners slechts beperkte inspraak krijgen bij de inrichting van het sportpark, terwijl de cruciale vraag of de locatie zelf wel geschikt is, niet serieus wordt genomen.”

 

De mogelijkheid voor de buurt om bezwaren in te dienen bij de wijziging van het bestemmingsplan wordt gepresenteerd als een schrale troost.

 

“Het roept de vraag op of de bezwaren serieus zullen worden genomen en of er daadwerkelijk ruimte is voor een constructieve dialoog tussen de buurtbewoners en de verantwoordelijke partijen.”

 

Al met al lijkt het erop dat de belangen van de buurtbewoners en hun zorgen over mogelijke overlast en de gekozen locatie niet serieus worden genomen. Het gebrek aan transparantie en de schijnbare onwil om naar alternatieven te zoeken, roepen twijfels op over de oprechtheid van de betrokkenheid van de buurt bij de besluitvorming rondom het nieuwe sportpark.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het onderzoek van Lexnova en MKB-Nederland toont aan dat Gennep voldoende scoort op MKB-vriendelijkheid, maar er is ruimte voor verbetering. De gemeente heeft een...

Gemeente Gennep

Blauwtong is teruggekeerd in de gemeente Gennep, met drie meldingen van besmettingen in Milsbeek, Ottersum en Heijen. Schapenboeren en dierenartsen maken zich grote zorgen...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep verkoopt kunstwerken tijdens Gocher Sommer 2024 om jeugdkunstproject te financieren. Het evenement biedt een gevarieerd programma van 1 tot 11 augustus 2024...

Heijen

Bewoners van de wijk Diekendaal in Heijen maken zich zorgen over de gezondheid en luchtkwaliteit door een nieuwe fabriek van MPG die hoogovenslakken verwerkt....