Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Achates Sportpark Niersvallei Ottersum

Ottersum

Zorgen om velden Achates blijven bestaan

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter, het lijkt erop dat deze betrokkenheid slechts een schijnvertoning is. Meer informatie op Gennep.News.

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter, het lijkt erop dat deze betrokkenheid slechts een schijnvertoning is, aangezien de zorgen en bezwaren van de buurtbewoners met betrekking tot de gekozen locatie worden genegeerd.

 

Dat zegt Roger Geutjes, lid van de werkgroep Ottersums Veld, maakt duidelijk dat het draaien van een lichtmast niet voldoende is om de zorgen van de omwonenden weg te nemen. Desondanks wordt de verhuizing van Achates naar de noordkant van het dorp gepresenteerd als een geweldige kans om een nieuw sportpark te realiseren zonder grote financiële inspanningen van de club zelf.

 

De bezorgdheid van de toekomstige buren over mogelijke overlast van voetballers, verlichting, geluid en verkeer naar het sportpark wordt gebagatelliseerd. Hoewel zij eerder al hun protest hebben laten horen tegen de keuze voor de locatie naast hun wijk, lijken hun stemmen nu te worden genegeerd.

 

Het is onduidelijk of er serieus is gekeken naar alternatieve locaties en of er nog ruimte is om een betere optie te vinden. De aankoop van het betreffende stuk grond is al afgerond, wat suggereert dat de keuze voor deze locatie als definitief wordt beschouwd.

 

“Het lijkt erop dat de buurtbewoners slechts beperkte inspraak krijgen bij de inrichting van het sportpark, terwijl de cruciale vraag of de locatie zelf wel geschikt is, niet serieus wordt genomen.”

 

De mogelijkheid voor de buurt om bezwaren in te dienen bij de wijziging van het bestemmingsplan wordt gepresenteerd als een schrale troost.

 

“Het roept de vraag op of de bezwaren serieus zullen worden genomen en of er daadwerkelijk ruimte is voor een constructieve dialoog tussen de buurtbewoners en de verantwoordelijke partijen.”

 

Al met al lijkt het erop dat de belangen van de buurtbewoners en hun zorgen over mogelijke overlast en de gekozen locatie niet serieus worden genomen. Het gebrek aan transparantie en de schijnbare onwil om naar alternatieven te zoeken, roepen twijfels op over de oprechtheid van de betrokkenheid van de buurt bij de besluitvorming rondom het nieuwe sportpark.

 

Verwant

Gennep

In Gennep hebben buurtbewoners het initiatief genomen om geveltuintjes aan te leggen bij De Doelen. Met medewerking van de gemeente en lokale sponsors streven...

Gennep

In Gennep hebben ze iets speciaals: een bruisende gemeenschap van roeken. Onlangs vond er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente Gennep om het...

Column

In Gennep waait een financiële storm die even logisch is als een naaktkat met een bontjas. De gemeente beweert, met een grijns die breder...

Gennep

Arts Bakkers van Hier, de populaire broodbakker met vestigingen in Ottersum, Gennep en Bergen, breidt haar activiteiten uit naar Noord-Brabant met de opening van...